Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

Freastalaíonn muid ar gach leibhéal foghlaimeora ón bhunthosaitheoir go dtí an foghlaimeoir ardranga. Tá na múinteoirí uilig láncháilithe agus tá taithí fhairsing acu ag teagasc Gaeilge do dhaoine fásta agus do dhaoine óga. Chomh maith leis na ranganna oíche, bíonn ceithre dhianchúrsa againn i rith na bliana.

Cuireann muid ranganna seachtainiúla ar fáil ó Mheán Fómhair go hAibreán gach bliain oíche Chéadaoine idir 19:00 agus 20:30 i Sruth na Gaeilge ag Coláiste Chaitríona, Bóthar an Chlochair, Ard Mhacha.

Bíonn na dianchúrsaí á gcur ar fáil i gcomhar le CLG Ard Mhacha, CLG na bPiarsach Óg agus Líofa. Bíonn na dianchúrsaí scartha de réir leibhéil an dalta chomh maith. Fógraíear dátaí na ndianchúrsaí ar na meáin shóisialta agus sna meáin áitiúla. Ina theannta sin, spreagann muid na foghlaimeoirí uilig páirt a ghlacadh sna himeachtaí sóisialta a eagraíonn muid go rialta i rith na bliana. Is féidir clárú lenár mbunachar sonraí le tuilleadh eolais a fháil ar na h-imeachtaí seo. Teanga bheo í an Ghaeilge agus ní féidir líofacht a bhaint amach ach í a úsáid go rialta taobh amuigh den seomra ranga.

 

Bun Rang Íochtar /
Lower Beginners Class

Tá an rang seo fóirsteanach mura raibh teagmháil agat leis an Ghaeilge roimhe seo. I mí Mheán an Fhómhair gach bliain, tosaíonn an bunrang le foghlaimeoirí úra agus déantar é a theagasc amhail is nach bhfuil aon eolas ag daltaí faoin Ghaeilge ar chor ar bith.

Book This Class

Bun Rang Uachtar /
Upper Beginners Class

Freastalaíonn an rang seo ar fhoghlaieoirí a bhfuil bliain caite acu sa bhunrang íochtair nó a bhfuil Gaeilge bhunúsach acu ó scoil nó ó ranganna atá déanta acu roimhe seo.

Book This Class

Meán Rang Íochtar /
Lower Improvers Class

D'fhoghlaimeoirí a bhfuil líofacht éigin sa Ghaeilge acu agus atá réidh bogadh ar aghaidh le struchtúir níos casta gramadaí agus scileanna níos fearr comhrá a fhoghlaim.

Book This Class

Meán Rang Uachtar /
Upper Improvers Class

D'fhoghlaimeoirí a bhfuil muinín acu ina gcumas comhrá agus léitheoireachta. Bheadh an rang fóirsteanach do dhaoine a raibh líofacht mhaith sa Ghaeilge acu nach bhfuil muinín acu níos mó comhrá a bheith acu sa Ghaeilge.

Book This Class

Ard Rang

Soláthraítear an rang seo i nGaeilge amháin, a bheag nó a mhór. Mar sin, bíonn na daltaí ábalta an Ghaeilge a léamh agus a scríobh fosta.

Book This Class

Cad chuige an Ghaeilge?

Tugann ár dteanga dhúchais súil eile againn ar an domhan. Eispéireas iontach atá ann nuair a thuigeann tú ainmneacha na ndaoine agus na n-áiteanna atá thart orainn. Tá níos mó daoine ó gach cúlra ag foghlaim na Gaeilge. Tá Ciorcail Chomhrá ar siúl ar fud na tíre. Is í earnáil na Gaelscolaíochta an earnáil oideachais is mó fáis agus tá scoileanna úra á n-oscailt i rith ama. Tá níos mó daoine ag amharc ar chláir teilifíse trí Ghaeilge, ag éisteacht le raidió trí Ghaeilge agus ag léamh na meáin ar líne trí Ghaeilge. Tá rogha níos fairsinge meáin ag foghlaimeoirí agus ag Gaeilgeoirí, mar shampla Raidió na Gaeltachta, Meon Eile, NÓS.ie, Raidió Fáilte, Raidió na Life, Tuairisc.ie, An tUltach, BBCTÉ, Raidió Uladh agus neart acmhainní ar líne.

Weekly Classes

 • Irish Medium Unit, St Catherine’s College,

  2 Convent Road, Armagh, BT60 4BJ

 • 19:00 to 20:30 Wednesday

  September to June (school holidays excepted))

 • 028 (048) 37515229

  or sean@cairdeteo.com

 • £30 waged / £15 unwaged

  Cost per term

1

Benefits of being bilingual

Research has shown that the brains of children who grew up speaking two different languages develop better cognitive functions. Scientists who examined the phenomenon gave it a specific name – the bilingual advantage. Here's a selection of some of the most important benefits brought by bilingualism.scheme) by Foras na Gaeilge.

2

Improved cognitive skills

The brain of a bilingual speaker quickly gets used to managing two languages at the same time. This helps to develop skills for functions ranging from inhibition (a cognitive mechanism responsible for discarding irrelevant stimuli), working memory and switching attention.

All these cognitive skills have an impact on the brain's executive control system, which generally takes care of activities like high-level thought, multitasking, and sustained attention. Since bilingual people constantly switch between their two languages, they're likely to be also better at switching between different tasks. This happens even if the tasks in question aren't of linguistic nature.Astráil.

3

Delay of cognitive damage

There's nothing better for maintaining high cognitive function that participating in stimulating physical or mental activity – it can also delay the onset of symptoms in people suffering from dementia and other cognitive degenerative diseases.

The onset of dementia symptoms are in bilinguals delayed significantly – by a smashing 5 years! The brains of bilinguals who suffer from Alzheimer’s disease have an improved cognitive function as compared to monolingual Alzheimer's patients – it's as if their brain underwent less brain degeneration.

4

Learning foreign languages

Once you learn more than one language, it's fairly common to pick up another one with ease.

Scientists claim that bilinguals have a better chance to easily learn other languages in future.