Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

August 14, 2019

Ranganna Gaeilge ar ais in Ard Mhacha

Cuirfear tús le téarma nua de ranganna Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha Dé Céadaoin 18 Meán Fómhair ar 7.00pm. Tá ranganna ann do bhuntosaitheoirí…

Read More
July 24, 2019

Fiosraíonn Gaeilgeoirí Ard Mhacha naisc leis an Eaglais Phreisbitéireach agus leis an Eaglais Mhodhach

Gné thábhachtach in obair Cairde Teo atá san oideachas agus san athmhuintearas pobail. Tá an eagraíocht ag iarraidh tabhairt faoi cuid de na miotais, na míthuiscintí agus na steiréitíopaí a…

Read More
16 Jul

An-rath ar Champa Mhacha

Tá Gaeilgeoirí óga Ard Mhacha ag teacht chucu féin i ndiaidh campa samhraidh den chéad scoth a reáchtáladh dóibh ag tús mhí Iúil. Tá na meáin shóisialta ar maos le…

Find Out More
27 Jun

Fáilte curtha roimh vóta Chomhairle ABC le Dualgais Reachtúla a Chomhlíonadh

Tá fáilte curtha ag Cairde Teo roimh vóta a ghlac Comhairle ABC beartas um chomharthaíocht dhátheangach sráide a thabhairt isteach in Ard Mhacha, i nDroichead na Banna agus i gCreag…

Find Out More
29 May

Cuireadh ó Glór na nGael

Tá Bord Stiúrtha Ghlór na nGael ag forbairt painéil daoine a bheadh sásta feidhmiú ar Bhord Stiúrtha, ar Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí nó ar fho-choistí eile na heagraíochta (a bhunófar ó…

Find Out More
09 May

Rath ar chlubanna óige Ard Mhacha

Bhí roinnt Gaeil óga as Ard Mhacha i gcuideachta na scórtha eile as Cúige Uladh agus Cúige Laighean ag deireadh seachtaine cónaithe i nGaeltacht Thír Chonaill. Cairde Teo a d’eagraigh…

Find Out More

Foghlaim Gaeilge

An bhfuil tú ag foghlaim Gaeilge den chéad uair nó an bhfuil Gaeilge agat cheana? Tá ranganna Gaeilge Cairde Teo deartha le freastal ar riachtanais gach leibhéal foghlaimeora, chomh maith le daoine a bhfuil ardchumas acu ach cleachtadh de dhíth.

  1. Bun Rang Íochtar
  2. Bun Rang Uachtar
  3. Meán Rang Íochtar
  4. Meán Rang Uachtar
  5. Ard Rang
Book A Course

Imeachtaí Teaghlaigh

22Aug

Picnic Teaghlaigh Sheachtain na hOidhreachta

Mar chuid de Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta, beidh Cairde Teo ag eagrú picnic teaghlaigh ar 18.00 Déardaoin 22 Lúnasa. Beidh picnic sa pháirc shúgartha don chlann ar fad agus neart...
Níos
19Sep

Cumann Óige Ard Mhacha

Bíonn an club óige Gaeilge do pháistí Gaelscoile idir Rang 4 agus Rang 7 ar siúl gach Déardaoin idir 6.20pm agus 8.00pm ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise. Táille cláraithe £15...
Níos

Forbairt Aonach Mhacha

Comhfhiontar sóisialta atá in Aonach Mhacha a thógfas agus a dhéanfas bainistiú ar lárionad cultúir i gcroílár Ard Mhacha.

Aidhmeanna

Is arthanas cláraithe í an chuideachta. Rachaidh achan bhrábús ó ghníomhaíochtaí tráchtála Aonach Mhacha ar ais san fhoirgneamh agus in imeachtaí cultúrtha, sóisialta, ealaíne, oideachais agus spraoi in Ard Mhacha.

View Development