Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Apr 2015

Beidh Cairde Teo ag reáchtáil bus as Ard Mhacha le freastal ar scannán SpongeBob Squarepants i bpictiúrlann an Iúir Déardaoin 16 Aibreán. Beidh an bus ag imeacht ó Óstán Chathair Ard Mhacha…

27 Mar 2015

Tá Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag tabhairt deise dóibh siúd a bhfuil suim acu sa Ghaeilge ár dteanga dhúchais a fhoghlaim den chéad uair nó cur lena…

16 Mar 2015

Beidh dianchúrsa Gaeilge ar siúl in Ard Mhacha Dé Sathairn 18 Aibreán idir 11am agus 4pm. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ar siúl agus beidh táille £10 ann a chlúdaíonn an…

13 Mar 2015

Beidh Cairde Teo ag reáchtáil turais speisialta go Gleann Cholm Cille i nGaeltacht iardheisceart Dhún na nGall i rith na Cásca. Beidh an turas ar siúl idir 7 aus 9 Aibreán agus beidh…

12 Mar 2015

Beidh Craobh Uladh dn Fhéile Scoildrámaíochta ar siúl in Armharclann Ard Mhacha ar an 19 agus an 20 Márta 2015. Meallfaidh an fhéile drámaíochta Gaeilge suas le 1000 cuairteoir chuig…

12 Mar 2015

Beidh Féile Scoildrámaíochta Uladh ar siúl in Ard Mhacha Déardaoin 19 agus Dé hAoine 20 Márta. Beidh na drámaí is fearr ann ó scoileanna ó achan chuid den chúige agus…

11 Mar 2015

Aifreann na Gaeilge  –  Sos na Cásca:  Ós siocair go mbíonn Sos na Cásca ag Aifreann na Gaeilge  i gColáiste Phádraig, Ard Mhacha, ní léifear an chéad Aifreann eile  [i…

23 Feb 2015

Tá grúpa de Ghaeil óga as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó chúpla lá fiúntach a chaitheamh i nGaeltacht Thír Chonaill le roinnt mhaith ábhar machnaimh ar thograí Gaeilge a dtiocfadh…

12 Feb 2015

Tá Gaeil Ard Mhacha réidh le ceiliúradh a dhéanamh ar an fhéile bhliantúil Seachtain na Gaeilge, a bheas ar siúl i gcathair na n-ardeaglaisí i rith mhí an Mhárta. Tá eagraíochtaí Gaeilge…

11 Feb 2015

Armagh Gaels are gearing up to celebrate the annual Irish language festival Seachtain na Gaeilge, which takes place in the Cathedral City during the month of March. Local language and…