Féile an Átha Bhuí 16.08.14

Féile an Átha BhuíBeidh Féile an Átha Bhuí ar siúl in Ard Mhacha Dé Sathairn 16ú Lúnasa le comóradh a dhéanamh ar an chath iomráiteach a troideadh taobh amuigh d’Ard Mhacha 416 bliain ó shin.

Cuirfidh ArdMhéara Ard Mhacha, an Comhairleoir Cathy Uí Raifeartaigh tús leis an Fhéile le siúlóid threoraithe ó Ardeaglais Naomh… Padraig d’Eaglais na hÉireann ar a 11am. Leanfaidh an tsiúlóid céimeanna arm Shasana a fhad leis an Ghráinseach, áit a stopfaidh sinn lenár lón a ithe agus as sin, ar aghaidh chuig suíomh an chatha féin agus ar aghaidh chuig An Port Mór

Beidh áit lárnach ag na cluichí Gaelacha san Fhéile agus reachtálfar comórtas camógaíochta Chorn an Átha Bhuí ar an Ghráinseach ó 3.30pm. Imreofar dúshlán iománaíochta ina dhiaidh sin ó 4.30pm do Sciath an Átha Bhuí. Beidh an tArdMhéara ag óstáil fáiltithe don fhéile ar 7.00pm i dtaillte Stáblaí an Pháláis.

This year’s Yellow Ford Festival will take place in Ard Mhacha on Saturday 16 August to celebrate the 416th anniversary of the faous battle which was fought just outside Armagh.

Armagh Lord Mayor, Councillor Cathy Rafferty will launch the festival, which gets underway with a guided walk, led by Dr Antaine Ó Donnaile, from St Patrick’s Church of Ireland cathedral at 11am. The walk will follow the Yellow Ford Trail to the Grange, across to the battlesite and on to An Port Mór.

Gaelic Games play a central part in the festival and the annual camogie competition Corn an Átha Bhuí will be played by local underage teams at the Grange from 3.30pm. This will be followed by a hurling challenge for the Sciath an Átha Bhuí at 4.30pm. The Lord Mayor will then host a reception for the Yellow Ford Festival at 7.00pm in the grounds of the Palace Stables to bring a close to the 416th commemoration of the Battle of the Yellow Ford.

Learn Irish in Armagh – Foghlaim Gaeilge in Ard Mhacha

untitledBeidh Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsa Gaeilge saor in aisce mar chuid de Dhianchúrsaí Líofa ar an Satharn 13 Meán Fómhair sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh na cúrsaí ar siúl idir 10am agus 4pm agus cuirfear lón ar fail ar an lá. Ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Beidh deis do dhaoine clárú leis an fheachtas Líofa ar an lá ach is féidir leat é a dhéanamh roimhré ag an nasc www.liofa.eu.
Beidh tús arís le ranganna Gaeilge do gach leibhéal Dé Céadaoin 17 Meán Fómhair. Bíonn na ranganna ar siúl sa tSruth Ghaeilge i gColáiste Chaitríona agus bíonn siad iontach sultmhar. Bíonn an-éileamh ar na ranganna i measc daoine fásta agus daoine óga araon. Leis an fhás leanúnach ar an Ghaelscolaíocht in Ard Mhacha, bíonn neart tuismitheoirí ag freastal ar na ranganna, a bhfuil páistí acu ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna an cheantair. Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair nó má tá tú ag iarraidh cur leis an Ghaeilge atá agat cheana féin, is féidir leat clárú leis na ranganna Gaeilge agus bheith ar dhuine de na céadta cainteoirí agus gníomhaithe Gaeilge in Ard Mhacha. Déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach chuig oifig CAIRDE Teo thuas staighre sa Eurospar.
líofaCairde Teo will be organising intensive Irish language courses as part of the Líofa intensive courses being organisied on Saturday 13 September. The Armagh course will be held in the Ceannáras at the Athletic Grounds in Ard Mhacha between 10am and 4pm. Lunch will be provided, but you must book a place beforehand by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Those participating will have an opportunity to register for the Líofa campaign on the day but you can do so beforehand at the link www.liofa.eu.
Irish language classes will be recommencing for all levels on the evening of Wednesday 17 September. The classes are held in the Irish Medium Unit of St Catherine’s College and are very enjoyable and have proven extremely popular with adults and a number of younger people also taking part. With the continuing growth of the Irish language education sector in Armagh, many parents whose children attend local bunscoileanna and meánscoileanna attend the classes. If you have an interest in learning Irish for the first time or improving on the level of Irish that you have, sign up for the classes and join the hundreds of Irish speakers and enthusiasts in Armagh. Contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229 or call in to the CAIRDE Teo office upstairs in the Eurospar.

Cuairt an Uachtaráin ar Fhiontraithe Cultúir

D3S_5161Bhuail Uachtarán na hÉireann Mícheál D Ó hUiginn agus a bhean chéile Saidhbhín Nic Giolla Chomhaill le grúpa fiontraithe culturtha in oifigí athchóirithe Chomhairle Ard Mhacha ar an tseachtain seo caite. Ba é ArdMhéara Ard Mhacha, an Comhairleoir Cathy Rafferty, a d’óstáil an tUachtarán agus a bhean chéile. Fuair na haíonna speisialta deis cluinstin faoi na forbairtí is déanaí le cur cur le soláthar cultúrtha na cathrach. 

Tá ard-iomrá ar Ard Mhacha mar shuíomh suntasach cultúrtha ón ré réamhChríostaí ach tá caibidil úr ar tí oscailt i stair na nGael sa chathair. Tá roinnt eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir sa cheantar i ndiaidh theacht le chéile le fiontar nua sóisialta a chruthú darb ainm Aonach Mhacha agus cuspóir aige ionad úrnua Gaeilge agus ealaíon a thógáil do bhunadh Ard Mhacha. 

Tá stiúrthóirí na cuideachta úire ag oibriú le Gníomhaireacht Fhiontraíochta an Iúir agus Múrna, le Invest NI agus le heacnamaithe sinsearacha sa Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta lena gcuid pleananna a fhíorú. Rinneadh staidéir infhéidearthachta ar roinnt suíomhanna sa chathair sular socraíodh ar shuíomh an seanstáisiúin dhóiteáin sa Seamlas a bheas mar bhaile ag an fhoirgneamh úrnua £1.5 milliún. Tá maoiniú do Chéim 1 den infheistiú caipitil deimhnithe cheana féin ó Chiste Infheistíochta Gaeilge, ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, ó Iontaobhas Infheistithe Pobail Uladh, ó Chomhairle Ard Mhacha, ó Iontaobhas Ultach, ó Gael Linn agus ó Invest NI. Ceapadh DA Architects agus Smyth Surveying leis an obair a dhéanamh ar thionscadal Aonach Mhacha.

Chuir Seán Ó Maoilsté, Stiúrthóir le hAonach Mhacha agus Oifigeach Gaeilge CLG Ard Mhacha, chuie sé fáilte mhór roimh shuim an Uachtaráin sa scéim:

“Sula raibh sé ina Uachtarán, bhí Mícheál D. Ó hUiginn ina pholaiteoir, ina fhile, ina shocheolaí, ina údar, ina chraoltóir, ina dhíograiseoir Gaeilge agus ina ghníomhaí cearta daonna. Bhí sé mar Theachta Dála (TD) do thoghcheantar Gaillimh Thiar ina bhfuill roinnt ceantar Gaeltachta agus ba é an tAire do na hEalaíona, don Chultúr agus don Ghaeltacht a bhí freagrach as Teilifís na Gaeilge a bhunú (TG4 anois) – céim mhór chun tosaigh do phobal na Gaeilge in Éirinn. Mar sin de, chuir sé an-suim i mbunú ionaid Ghaeilge agus ealaíon cultúrtha in Ard Mhacha, príomhchathair ársa Chúige Uladh. Ghuigh sé achan rath orainn uilig lenár n-iarrachtaí agus dúirt sé go raibh sé ag súil go mór le theacht ar ais ar cuairt ar an ionad nuair a bheas sé oscailte go luath in 2016”.

D3S_5121Tig ainm an lárionaid Ghaeilge - Aonach Mhacha – ó cheann de na mórthionóil Gaelacha nó aonaigh a tharla i réamhstair na hÉireann. Is ag na haonaigh seo a socraíodh gnó an mhórcheantair uilig, an chúige agus na tíre fiú – gnó dleathach, gnó sóisialta, gnó tráchtála agus gnó polaitiúil. Bhó aonach chúige Uladh ar siúl in Ard Mhacha agus mhair sé suas le trí sheachtain agus tionóladh é suas le trí huaire sa bhliain. Tá sé ráite ag scoláirí agus taighdeoirí gur ar Fhaiche Ard Mhacha a raibh an t-aonach ársa ar siúl ann.

Bhí an tUachtarán agus a bhean chéile an-tógtha leis na pleananna don tionscadal úr agus gheall said go mbainfeadh said leas as an tionchar a bhí acu le tacaíocht a fháil don scéim ar dhá thaobh na teorann.

Agus é ag cur fáilte roimh an Uachtarán agus a bhean chéile go hArd Mhacha, dúirt Gearóid Ó Machail, ionadaí Aonach Mhacha, go raibh dóchas aige go dtiocfadh céadshaoránaigh na hÉireann ar ais don oscailt oifigiúil in 2016: 

“Beidh Aonach Mhacha mar spreagadh d’fhorbairt teanga, cultúr agus oidhreacht na nGael i gcroílár chathair Ard Mhacha. Is léir go mbeidh tionchar suntasach ag an fhorbairt £1.5 million ar gheilleagar sóisialta Ard Mhacha i ré seo an chúlaithe agus na déine eacnamaíochta.

“Cuideoidh an tionscadal le 14 post lánaimseartha a chothú agus le líon suntasach post eile lánaimseartha agus páirtaimseartha. Cruthófar beagnach 100 post le linn chéim na tógála agus chomh leis sin cruthófar poist do mhúinteoirí, d’éascaitheoirí, d’ealaíontóirí, do cheoltóirí, d’oifigigh tionscadal agus do chúntóirí teicniúla ar bhonn tionscadail.

“Cuirfidh Aonach Mhacha le fás agus forbairt sé ghnó éagsúil atá ag feidhmiú in Ard Mhacha faoi láthair. Trí eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir a thabhairt faoin aon díon amháin, soláthróidh an chultúrlann úr baile don chultúr a chuirfeas níos mó tionscadail éifeachtacha ar fáil don phobal. Tabharfaidh Aonach Mhacha beatha d’áit thréigthe i lár na cathrach agus cuirfidh sé leis an chonair cultúrtha idir an Seamlas agus Amharclann Phlás an Mhargaidh ag cinntiú go mbeidh sé níos sábháilte agus níos tarraingtí ag cuairteoirí agus ag mhuintir na háite araon. 

“Cruthóidh Aonach Mhacha gnó do shiopaí, do bhialanna agus do thabhairní a thabharfas seirbhísí don ionad i rith féiltí, ceolchoirmeacha agus gníomhaíochtaí eile.”

President of Ireland, Mícheál D. Ó Huiginn and his wife Saidhbhín Nic Giolla Comhaill, met last week with a group of cultural entrepreneurs in the newly refurbished Council Offices in Armagh City. The President and First Lady were in Armagh for a number of pre-planned visits as guests of Lord Mayor of Armagh City, Cllr Cathy Rafferty. Before lunching as guests of the Lord Mayor, the visiting dignitaries availed of the opportunity to hear about the latest developments in an ambitious plan to add to Armagh City’s stock of cultural tourism attractions.

Renowned since pre-Christian times as a site of major cultural significance, Armagh City is about to open a momentous new chapter in its history as a landmark, cross-border attraction for enthusiasts of Gaelic culture and traditions. Several Irish language and cultural organisations based in the city have joined forces to create a new social enterprise named Aonach Mhacha with the express purpose of building a modern Irish language and arts centre for the people of Armagh City and District.

D3S_5117Directors of the new company have been working closely with Newry and Mourne Enterprise Agency, Invest NI and senior economists at DCAL to bring their plans to fruition. Feasibility studies on a number of city centre locations were carried out before settling on the site of the former fire station in the Shambles as the home for the exciting, new £1.5 million venture. Funding for Phase I of the capital development has already been secured from Ciste Infheistíochta Gaeilge, Department of Culture, Arts and Leisure, Ulster Community Investment Trust, Armagh City and District Council, Iontaobhas Ultach, Gael Linn and Invest NI. DA Architects and Smyth Surveying have been commissioned to work on the Aonach Mhacha project.

Aonach Mhacha Director and County Armagh GAA Irish Cultural Officer, Seán Ó Maoilsté, welcomed the President’s interest in the scheme:

Prior to becoming President, Mícheál D. Ó hUiginn was a politician, poet, sociologist, author, broadcaster, Irish language enthusiast and human rights activist. He served as a Teachta Dála (TD) for the Galway West constituency that included a number of Gaeltacht areas and indeed he was the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht who was responsible for the establishment of Teilifís na Gaeilge (now TG4) – a landmark occasion for the Irish language community in Ireland. Therefore, he was keenly interested in the establishment of an Irish language and cultural arts centre in Armagh City, the ancient capital of Ulster. He wished our team every success in our efforts and looked forward to visiting the centre when it opens in early 2016”.

The name for the new Irish language hub – Aonach Mhacha – is taken from one of the great Gaelic tribal assemblies or ‘Aonachs’ which had their origins in the pre-history of Ireland. These were truly magnificent gatherings at which the business of the whole district, province or country – legal, social, commercial and political – was conducted. The Aonach for the province of Ulster was held in Armagh and could last up to three weeks and was held as many as three times a year. Scholars and researchers have identified The Mall in Armagh City as the probable location of this important, ancient assembly.

The President and the First Lady of State were impressed with the advanced state of planning for the new project and promised to use their influence to secure maximum support on both sides of the border for the proposed capital development.

Welcoming the President and First Lady to Armagh, Aonach Mhacha representative, Gearóid Ó Machail, expressed his hope that Ireland’s first citizens would return for the official opening in 2016:

Aonach Mhacha aims to act as a catalyst for the promotion and development of the Irish language, culture and heritage in the historic heart of Armagh City and in the surrounding district.  Clearly, the £1.5 million development of Aonach Mhacha will have a significant impact upon the social and economic situation in this period of prolonged recession and austerity.

The project will help sustain 14 full time jobs and upon completion will help create a further, significant number of full time and part-time jobs.  Almost 100 jobs will be created during the construction phase and in addition, extra employment for teachers, facilitators, artists, musicians, project officers and technical assistants will be created on a project by project basis.

Aonach Mhacha will facilitate the further growth and development of six businesses currently operating in Armagh.  By bringing language and cultural organisations under one roof, the new cultúrlann will generate a critical cultural mass which will allow much more ambitious and effective projects to be delivered. The proposal for the Aonach Mhacha cultural centre will regenerate a derelict part of the city centre, further develop the cultural corridor between the Shambles and the Marketplace Theatre and make the area safer and more attractive to visitors, thereby increasing footfall in the area and contributing to the evening economy. 

 “Aonach Mhacha will generate custom for local enterprises such as shops, restaurants and public houses which will be contracted to provide services for the centre during festivals, concerts and other activities” he concluded.

Picnic Teaghlaigh Dé hAoine 1 Lúnasa

Picnic 2Beidh Cairde Teo ag reachtáil picnic teaghlaigh do pháistí ó na Gaelscoileanna agus a gcuid dteaghlaigh dé hAoine ag Eamhain Mhacha. Cuirfear tús leis an phicnic ar 12 nóin. Bualfaidh muid le chéile ar 12.00 ag carrchlós Ionad Eamhain Mhacha agus rachaidh muid suas chuig Eamhain Mhacha féin. Beidh cuairteoirí speisialta linn le siamsaíocht cheoil a chur ar fáil do na páistí le Cleamairí Ard Mhacha agus The Absurdist Pipe Band as Albain. Beidh neart craic agus spraoi ann agus deis ag na páistí bheith páirteach sa cheol. Beidh deireadh leis an imeacht ar a 2 a chlog. Iarrtar ort do phicnic féin a ghlacadh. Mura bhfuil an aimsir rómhaith, rachaidh muid isteach in Ionad Eamhain Mhacha in áit dul chuig Eamhain Mhacha féin.
Cairde Teo are organising a family picnic for children from Gaelscoileanna and their families this Friday at Navan Fort. The event gets unserway at 12 noon. Participants are asked to meet up at the Navan Centre carpark before heading up to Navan Fort itself. We will have special visitors at the picnic with Armagh Rhymers and Scottish visitors The Absurdist Pipe Band providing music for the children. The children will have plenty of fun taking part in the music as part of the interactive family show. The event will finish at 2pm. Families are asked to bring their own picnic. Although we are hoping to have the picnic at Navan Fort itself, we will go inside the Navan Centre if the weather isn’t too good. Bígí linn ar an Aoine.

An-rath ar Champa Mhacha

Lá 1 1Tá Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha ar chipíní go fóill i ndiaidh rath an champa samhraidh is mó Gaeilge sa chathair. D’eagraigh CAIRDE Teo, comhar Gaeilge sa chathair, d’eagraigh siad Campa Mhacha ag Ionad Eamhain Mhacha ar na mallaibh agus d’fhreastail beagnach 90 páistí ó ghaelscoileanna an cheantair ar an ochtú campa dá leithéid a eagraíodh sa chathair.

Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Socraíodh dhá fhochampa mar chuid de Champa Mhacha bunaithe ar aois agus d’fhreastail páistí idir Rang 1 agus Rang 3 ar Champa 1 agus d’fhreastail páistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar Champa 2.

Cé gurbh é príomhionad an Champa ná Eamhain Mhacha, thug Campa Mhacha deis do na páistí sult a bhaint as turas ar chapall agus carr thart ar Pháirc an Pháláis in Ard Mhacha, turas báid ar Loch Lao i mBéal Feirste, turas treoraithe dátheangach thart ar stiúideo an BBC i mBéal Feirste, cuairt ar Uaimheanna Áirse Marmair i bhFear Manach, turas lar chuig Coco’s sa Chaisleán Nua, scoil na laochra ag Eamhain Mhacha agus lá spraoi ag an áit shúgartha is fearr in Ard Mhacha, Hugglebugs. Chomh maith leis sin uilig, bhí deis ag na páistí páirt a ghlacadh i gceardlanna camógaíochta agus iománaíochta leis an chóitseálaí Rónán Mac Uilliam ó Chomhairle Uladh, i gceardlann san ealaíon Ceilteach, i dtoraíocht taisce agus i roinnt mhaith imeachtaí eile. Soláthraíodh gach ceardlann, imeacht agus idirghníomhaíocht leis na páistí trí mheán na Gaeilge.

Lá 2 5Ar lá deireanach an Champa, d’oibrigh na páistí i gcomhar leis na múinteoirí agus le ceoltóirí le ceolchoirm a ullmhú do theaghlaigh agus d’aíonna le deireadh spleodrach a chur le Campa Mhacha 2014. Tháinig teaghlaigh agus cairde na bpáistí le chéile san amharclann ag Ionad Eamhain Mhacha do seó nach ndéanfar dearmad air go ceann i bhfad. Cheoil na páistí amhrán speisialta i nGaeilge a scríobh duine de na múinteoirí Mícheál Ó hAodha, a léirigh an spraoi a bhí ag na páistí ag Campa Mhacha.

Le blianta beaga anuas, is é CAIRDE Teo atá ag reáchtáil Champa Mhacha agus bíonn foireann gairmiúil láncháilithe múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe forbartha pobail bainteach leis. Faigheann an Campa cúnamh airgeadais ó Sheirbhís Óige Bhord Oideachais agus Leabharlainne an Deiscirt, ó Fhoras na Gaeilge agus ó Chomhairle Ard Mhacha. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na cúntóirí uilig, le Rónán agus Máire, le Hugglebugs, le Johnny Fee agus a chuid cairde, leis an fhoireann ag Uaimheanna Áirse Marmair, Coco’s, Comhlacht Báid Loch Lao agus le Tomaí Ó Conghaile agus an fhoireann ag an BBC. Tugann CAIRDE buíochas d’Ionad Eamhain Mhacha chomh maith, go háirithe Róisín agus Damian, do ACDC Signs as an mheirge iontach do Champa Mhacha, agus do Jerome McCarthy agus Justin as Jerome’s Coach Hire. Gabhann CAIRDE buíochas speisialta le réalt CLG Ard Mhacha Ruairí Ó Gruagáin a tháinig chuig an champa le duaiseanna a bhronnadh ar Ghaeilgeoirí na seachtaine chomh maith.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE mórbhuíochas a ghabháil leis na páistí uilig a d’fhreatail ar an Champa agus a chuir go mór leis an tseachtain. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

Campa Mhacha NewslineThe dust may barely have settled on Armagh’s biggest Irish Language Summer Camp, but already the tributes are pouring in. Parents, relatives, children and teachers have inundated social media networks with tributes to the organisers of Campa Mhacha 2014 – the only all-Irish summer camp in Armagh City. Based at Eamhain Mhacha / The Navan Centre, the camp is organised by Irish language collective, CAIRDE Teo. Attracting almost 90 children, mostly from Irish medium primary schools in the area, the Camp is now in its eighth year of existence and organisers have expressed delight at the overwhelming response to this year’s event.

The primary aim of Campa Mhacha is to encourage local children to use their command of spoken Irish outside the school environment. Due to the growth in numbers applying to participate, Campa Mhacha was this year divided into two different sub-camps and children were allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 attended Campa 1, while pupils from Rang 4 to Rang 7 attended Campa 2.

While the main centre of activities for the 2014 Camp was Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offered opportunities for the children to participate in activities as diverse as horse and carriage rides at the Palace Park in Armagh, a boat trip on the River Lagan (Loch Lao) in Belfast, a bilingual guided tour of the BBC studios on the Ormeau Road, a visit to the Marble Arch Caves in Co. Fermanagh, a day trip to Coco’s in Newcastle, a Celtic Warrior School at Navan and a fun day at Hugglebugs. As if that wasn’t enough the children also had the opportunity to enjoy instruction in hurling and camogie with Ulster Council coach Rónán Mac Uilliam, Celtic arts and crafts workshops, treasure hunts and a host of other activities.  All  workshops, activities and interaction with the children were delivered through the medium of Irish.

Campa Mhacha 2014 005On the final day of Camp, the children worked with teachers and musicians to prepare a concert performance for families and guests to round off Campa Mhacha 2014. Families, siblings and friends joined the children in the Theatre at the Navan Centre for a show that no one will ever forget. In a first for the Camp, the children performed a specially commissioned Irish language song that expressed their obvious enthusiasm for the Camp. The song was composed by Camp Leader Mícheál O hAodha who himself was a big hit with all the children.

In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by professional teachers, youth workers and a community development team with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are fully qualified and trained to professional standards and all are vetted in accordance with legislation.

The Camp receives partial financial assistance from SELB Youth Service, Foras na Gaeilge and Armagh City and District Council. CAIRDE Teo would like to offer their thanks to the all the Camp teachers and assistants, to Rónán and Máire, to Hugglebugs, to Johnny Fee and friends, to the staff at the Marble Arch Caves, Coco’s, Lagan Boat Company and also to Tomaí Ó Conghaile and the staff at the BBC. The Irish language group also express their gratitude to the Navan Centre, especially Róisín and Damian, to ACDC signs for the fantastic Campa Mhacha banner, and to Jerome McCarthy and Justin from Jerome’s Coach Hire. They extend a special thanks also to Armagh senior GAA star Rory Grugan who visited the Camp to present awards.

Finally, CAIRDE would also like to say a huge thank you to all of the children who took part in the Camp and who contributed so much in terms of their participation, joy, enthusiasm and energy. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

Campa Mhacha 2014

Clár ama do Champa Mhacha 2014:

Campa 1 – Rang 1 go Rang 3

Dé Luain AM Turas Capaill chuig Stáblaí an Pháláis PM Spórt
(Monday AM Horse and Cart tour of Palace Stables PM Sport)

Dé Máirt AM Cluichí & Ceol PM Toraíocht Taisce & Scéalaíocht
(Tuesday AM Games & Music PM Treasure Hunt & Storytelling)

Dé Céadaoin Turas go Caisleán Nua
(Wednesday Trip to Newcastle)

Déardaoin AM Scoil na Laochra PM Ealaíon & Cluichí
(Thursday AM Warrior School PM Art & Games)

Dé hAoine AM Hugglebugs PM Picnic & Ceol ar an Chnoc
(Friday AM Hugglebugs PM Picnic & Music on Navan Fort)

 

Campa 2 – Rang 4 go Rang 7

Dé Luain AM Spórt PM Turas capaill chuig Stáblaí an Pháláis
(Monday AM Sport PM Horse and Cart tour of Palace Stables)

Dé Máirt Turas chuig Uaimheanna Áirse Marmair
(Tuesday Trip to Marble Arch Caves)

Dé Céadaoin AM Cluichí & Siúlóid dúlra PM Scoil na Laochra
(Wednesday AM Games & Nature trail PM Warrior School)

Déardaoin Turas go Béal Feirste AM Turas báid PM Turas ar BBC
(Thursday Trip to Belfast AM Boat trip PM tour of BBC)

Dé hAoine AM Ealaíon & Cluichí PM Picnic & Ceol ar an Chnoc
(Friday AM Art & Games PM Picnic & Music on Navan Fort)

10275451_661101363973406_5770640227926428182_o

Cáil Idirnáisiúnta ar Fhiontar Áitiúil

MC Changing Employment NetworkArmagh City based social enterprise, CAIRDE Teo, is probably best known locally for its work in promoting and developing the Irish language; but the organisation is also renowned internationally for its research and activist work – particularly in the arenas of economic rights, labour sociology and the solidarity economy.

In 2013, the local organisation was privileged to be asked to become an associate partner on an international training network that is preparing the next generation of policy-focused social scientists for the challenges of a rapidly changing global economy. Coordinated by the University of Strathclyde‘s Department of Human Resource Management, the ‘Changing Employment Training Network’ is funded by the European Commission‘s Seventh Research Framework Programme “Marie Curie Actions”.

The €4.6 million project is examining the changing nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers. The project team comprises a team of eminent senior researchers and academics from nine European universities who are training fifteen early career researchers (12 Doctoral and 3 Post-Doctoral). The team is also exploring the impact on work relations and working lives, while examining the implications for gender, ethnicity and different age groups at work.

CAIRDE Teo representatives attended the Network launch at the University of Gothenburg last year before delivering a seminar on Third Sector Funding Proposals at the first Annual Colloquium and Network School in Paris in November. CAIRDE were also represented at the Network’s recent seminar in Leuven, Belgium and they have agreed to participate in the forthcoming second Annual Colloquium at the University of Wroclaw, Poland.

CRC logoPrior to travelling to Poland, CAIRDE will organise a research project that will be attended by over 30 participants from seven different European regions. The specific objective of this project, which is funded by the NI Community Relations Council and the Marie Curie Changing Employment Network, is to explore new developments emerging from the economic crisis, particularly with regard to inclusion/exclusion, the consequences of unemployment and precarious work and increasing inequalities in Northern Ireland. Methodologies will include an exploration of the changing nature of migrant work and employment; analysis of media discourse about migrants; case studies and biographical narrative interviews with migrant employees, trade unionists and community development workers in Belfast, Armagh and Magherafelt. As part of the project a residential research weekend will be organised by CAIRDE Teo from 27th – 29th June in Queens University Belfast and in the Ramada Plaza Hotel.

Professor Paul Stewart, Programme Coordinator at the University of Strathclyde and Director of CAIRDE Teo, said:
“My colleague Gearóid Ó Machail will coordinate a programme of events in Armagh, Belfast and Derry that will provide valuable insights into the lived experiences of people who have travelled from mainland Europe to live and work in the north of Ireland since 2004. In light of some recent media headlines and pronouncements by civic and political leaders, our research will measure the extent to which ‘new citizens’ in N.Ireland have been able to integrate into civic society and to participate fully in the democratic, political and social structures that have emerged in recent years”.

CAIRDE Teo would like to thank Professor John Barry who will host the weekend seminar at Queens University and also Trademark Belfast and Ex-Pac North who will facilitate a series of workshops at the event. The Armagh-based organisation would also like to acknowledge the generous financial assistance of the Community Relations Council and the Marie Curie Changing Employment Network.

Marie Curie Logo

Duais mhór do Ghael óg as Ard Mhacha

10489625_661493413934201_1648449362922641378_nTá CAIRDE Teo ag ceiliúradh arís eile, i ndiaidh do dhuine de na hoibrithe deonacha duais mhór a bhaint ag fáiltiú an ArdMhéara ar na mallaibh. Bronnadh duais ar Shannón Nic Mhánais as an ról a d’imir sí i gcur chu cinn na Gaeilge sa chathair le roinnt blianta anuas. Fuair Shannón an duais ón ArdMhéara Robert Turner agus ón LeasArdMhéara Gerard Paul White, i rith mórsearmanais a bhí ar siúl in Óstán Chathair Ard Mhacha ar an tseachtain seo caite.

Tháinig Shannón tríd an chóras Gaeloideachais agus d’fhreastail sí ar Bhunscoil na mBráithre Críostaí agus ar Choláiste Chaitríona agus tá sí anois ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge ag Ollscoil Uladh i nDoire. Tá suim as cuimse aici sa Ghaeilge agus tá baint láidir aici le hobair CAIRDE Teo, mar oibrí óg deonach agus mar dhalta ar roinnt cúrsaí a reachtáil an fiontar sóisialta.

Bhí Shannón páirteach sa scéim le dhá aip dátheangach a chruthú d’Eamhain Mhacha agus ghlac siad páirt sa chúrsa fiontraíochta le Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha a spreagadh smaoineamh ar thionscnaimh ghnó a chuideodh leis an teanga sa chathair. Chomh maith lena ról sa scéim samhraidh Gaeilge, Campa Mhacha, chuidigh Shannón ag an chlub Gaeilge ag Pláinéadlann Ard Mhacha, ag roinnt tionscadal Gaeilge ag Eamhain Mhacha, ag Iarsmalann Ard Mhacha agus sa Pháirc Lúthchleasa, chomh maith le turais chuig Baile Átha Cliath, chuig Béal Feirste, chuig Cill Áirne agus chuig Dún na nGall.

I ndiaidh di glacadh leis an duais, dúirt Shannón “Ba mhór an onóir dom ainmniúchán a fháil don duais agus mothaím iontach umhal gur bhain mé Duais Speisialta an Mhéara. Tugann sé aitheantas iontach don Ghaeilge in Ard Mhacha agus léiríonn sé go bhfuil níos mó éilimh ar sheirbhísí, imeachtaí agus ranganna Gaeilge in Ard Mhacha ná mar a bhí riamh. Amharcaim féin air mar dhuais do phobal na Gaeilge, seachas dom féin go pearsanta. Tá mé iontach sásta go dtig liom cuidiú le CAIRDE Teo agus tá mé paiseanta faoin teanga agus ba mhaith liom a chinntiú go bhfuil an muinín ag Gaeilgeoirí óga a dteanga féin a úsáid ina gcathair féin.”

10462625_661493507267525_9065822916080765334_n (1)Local Irish language organisation CAIRDE Teo is celebrating yet again, after one of their volunteers was awarded a major prize at the recent Lord Mayor’s reception. Shannón Nic Mhánais was awarded the Mayor’s Youth Award for her contribution to the promotion of the Irish language in the city over the last number of years. Shannón received her award from Lord Mayor Robert Turner and Deputy Lord Mayor Gerard Paul White, during a gala ceremony held in Armagh City Hotel.

Shannón, who is studying Irish at the University of Ulster in Derry, came through the Irish medium education sector in Armagh and attended Bunscoil na mBráithre Críostaí before going on to Coláiste Chaitríona. She has a passionate interest in the Irish language and is heavily involved in the work of CAIRDE Teo, both as a volunteer youth worker and as a student on a number of course run by the Armagh-based social enterprise.

Shannón was involved in the creation of two new bilingual apps for Navan Fort and also took part in the enterprise course designed to encourage young Irish speakers in Armagh to set up new business initiatives to help develop the language in the city. In addition to her involvement in Armagh’s only Irish language summer camp Campa Mhacha, Shannon also helped out at the Irish language club at Armagh Planetarium, numerous Irish language youth projects at Navan Fort, Armagh County Museum and the Athletic Grounds, as well as a number of youth trips to Dublin, Belfast, Killarney and Donegal.4

Speaking after the presentation of her award, Shannón said “I was honoured to be nominated for a volunteer’s award and I am very humbled to have been named as the winner of the Mayor’s Youth Award. The award is fantastic recognition for the Irish language in Armagh and it reflects the growing demand for Irish language services, events and classes here in the city. I see it as an award for the Irish language community, more so than a personal achievement. I am delighted to be able to help out with CAIRDE Teo as I am passionate about the language and I want to ensure that young Irish speakers have the confidence to use their own language in their own city.”

Rannpháirtíocht, Imeascadh agus Cumasú

Tá sé mar bhunchuspóir ag an tionscadal ná amharc ar fhorbairtí úra atá ag teacht chun tosaigh ón ghéarchéim eacnamaíoch, maidir le cuimsiú/ eisiamh, iarmhairtí na dífhostaíochta agus na hoibre neamhbhuain agus níos mó míchothromaíochtaí i dtuaisceart na hÉireann. Ar na modheolaíochtaí a úsáidfear, beidh iniúchadh ar nadúr na hoibre agus na fostaíochta imircí; beidh anailís ar dhioschúrsa na meáin faoi imircigh; beidh cás-staidéir agus beidh agallaimh le fostaithe imirceacha, ceardchumannaithe agus oibrithe pobail as Béarl Feirste, as Ard Mhacha agus as Machaire Fíolta.

The specific objective of this project is to explore new developments emerging from the economic crisis, with regard to inclusion/exclusion, the consequences of unemployment and precarious work and increasing inequalities in Northern Ireland. Methodologies will include an exploration of the changing nature of migrant work and employment; analysis of media discourse about migrants; case studies and biographical narrative interviews with migrant employees, trade unionists and community development workers in Belfast, Armagh and Magherafelt.

10363982_10202364567415611_5957945625122583436_n

 

10380278_10202364568455637_1271802786479511270_n

Próifíl imreora Ard Mhacha

CaolánArmaghAinm: Caolán Ó Raifeartaigh
Name: Caolan Rafferty

Club: An Ghráinseach Mhór
Club: Granemore GFC

Áit is fearr ar an pháirc: Leath-thosaí ar dheis
Favourite Position: Right half forward

An pháirc is fearr: An Pháirc Lúthchleasa, Ard Mhacha
Favourite Pitch: Athletic Grounds, Armagh

Caitheamh aimsire: liosta fada sraitheanna teilifíse agus sacar 5 an taobh
Hobbies: long list of TV series and a bit of 5-aside soccer off-season

Laoch d’óige: Ciarán Mac Dónaill agus Ciarán Mac Géibheannaigh sa CLG, Johnny Wilkinson & David Beckham taobh amuigh de sin
Childhood hero: Johnny Wilkinson and David Beckham outside of Gaelic, Ciaran McDonald and Kieran McGeeney within it.

An t-imreoir is fearr ar imir tú leis: Stiofán Mac Dónaill
Best Player you have played with: Steven McDonnell

An t-imreoir is fearr ar imir tú ina choinne: Diarmaid Ó Conghaile
Best Player you have played against: Diarmuid Connolly

An cluiche is fearr a raibh tú ag imirt ann: An Mhí sa tStaithe Náisiúnta i mbliana
Best game you have been involved in: Meath this year in NFL

An cluiche is fearr a bhfaca tú riamh: Cluiche Ceannais na hÉireann 2002
Best game you have ever seen: 2002 All-Ireland Final

An treanálaí is fearr sa scuad: Aindí Ó Mealláin
Best trainer within the squad: Andy Mallon

An treanálaí is measa sa scuad: Níl mé a rá faic
Worst trainer within the squad: No Comment

An druil treanála is measa: Rití athshlánaithe
Worst training drill: Rehab runs

An t-inspreagthóir is fearr sa scuad: Ciarán Mac Íomhair
Best motivator within the squad: Ciaran McKeever

Béile roimh chluiche: Puttanesca sicín
Pre Match meal: Chicken puttanesca

Piseoga ar bith: Suíocháin sa seomra feistis
Any superstitions: Seats in the changing room

An t-amhrán is fearr leat: From Eden – Hozier
Favourite Song: From Eden – Hozier

An scannán is fearr leat: The Shawshank Redemption
Favourite Film: The Shawshank Redemption

An áit is fearr leat le saoire a chaitheamh ann: Nua-Eabhrac
Favourite Holiday Destination: New York

Deoch is fearr leat: Seacláid the
Favourite Drink: Hot chocolate

Béile is fearr: Stéig & Sceallóga
Favourite Meal: Steak & Chips

Comhairle is fearr a fuair tú: Ná bíodh imní ort fán teip
Best advice ever received: Don’t be afraid of failure

Tionchar is mó: Teaghlach
Biggest influence on career: Family

Oibrí deonach suntasach sa chlub: Séarlas Ó Dúghaill
Club Volunteer of note: Charlie Doyle

Amhrán lena n-éisteann tú roimh chluiche: Pursuit of Happiness – Kid Cudi ft. MGMT
Song you listen to before big games: Pursuit of Happiness – Kid Cudi ft. MGMT

Scil is tábhachtaí: Cinnteoireacht
Most important skill: Decision making

Láidreacht is mó agat féin: Ag iompar na liathróide
Biggest Strength in your game: Carrying the ball

Gné den pheil ar mhaith leat a fheabhsú: Tabhairt fán scór
Area of your game you would like to improve: Shooting

Cén club a bhfuil dáimh agat leis: An Ghráinseach
Which club do you like to see do well apart from your own: Grange

Próifíl Chaolán Uí Raifeartaigh

Cén contae a bhfuil dáimh agat leis: Maigh Eo
Which county do you like to see do well apart from your own: Mayo

Comhairle d’imreoirí óga: Déanann cleachtadh foirfe máistreacht
Advice for youngsters: Perfect practice makes perfect

Imreoir óg sa chlub le todhchaí gheal: Clann Uí Raifeartaigh (Pádraig, Mícheál, Conchúr & Liam)
Young Player within your club to look out for: Rafferty brothers (Patrick, Michael, Conor & Liam)

Rud is fearr fán CLG: Na cairde a dhéanann tú
Best thing about the GAA: Friends you make