Turas Teaghlaigh na Nollag

Daidí na Nollag LeonD’eagraigh Cairde Teo turas speisialta teaghlaigh go Béal Feirste do pháistí ón Ghaelscoil áitiúil agus a gcuid tuismitheoirí ar an Satharn 13 Nollaig. Bhí an t-ádh dearg orainn go raibh Daidí na Nollag ábalta bualadh linn ag Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich agus thug sé bronntanas beag do achan pháiste. Bhí lúcháir ar na páistí bualadh leis an fhear mór féin le cur i gcuimhne dó an rud a bhí scríofa acu ar a liostaí a bhí curtha acu chuig an Mholl Thuaidh cheana féin. Chomh maith les an deis a fháil labhairt le Daidí na Nollag, d’fhreastail na páistí ar cheardlann ealaíne ag Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich le maisiúchán Nollag a dhéanamh le tabhairt abhaile agus a chur ar a gcrann Nollag. Bhain na Gaeilgeoirí as Ard Mhacha an-sul as an chuairt chuig mórionad na nGael i mBéal Feirste agus chuaigh sé i bhfeidhm orthu go raibh Gaeilge in úsáid ag achan duine agus Daidí na Nollag ina leith.

 

 

IMG_7811I ndiaidh an lóin, thug muintir Ard Mhacha aghaidh ar Iarsmalann Uladh le súil a chaitheamh ar na h-iontaisí atá istigh ann. Bhain na páistí an-sult as an rannán Ceilteach le roinnt mhaith uirlisí agus iarsmaí as Contae Ard Mhacha féin agus as rannán na n-ainmhithe. Chaith said am ag súgradh ar na ríomhairí idirghníomhaíochta agus ag déanamh ealaíne le foireann na hiarsmalainne. Bhí an-dúil ag na páistí sa mhumaí a bhí sa rannán Éigipteach agus i gcnámharlaigh na ndineasár. Is cinnte gur fhoghlaim said neart eolais úir ón chuairt agus bhí ardlá acu i mBéal Feirste.

 

 

Cultúrlann ealaíonCairde Teo organised a special Irish language family trip to Belfast on Saturday 13 December for children from the local Irish medium school in Armagh and their parents. We were very fortunate to meet Daidí na Nollag or Santa Clause at Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich, Belfast’s Irish language and cultural resource centre on the Falls Road. Daidí na Nollag spent time speaking with all of the children and gave them all a present. The children from Armagh were delighted to meet the man of the moment to remind him of what they had written on their lists. As well as the opportunity to meet Daidí na Nollag, the children attended an arts workshop to create a snowman decoration to bring home to hang on their Christmas tree.

Dáithí Caoimhe ArdánAfter lunch, the Armagh contingent visited the Ulster Museum to see the many relics and wonders housed there. The children particularly enjoyed the Celtic section with many of the artefacts originating from County Armagh and they also enjoyed the natural history section, where they spent time using the interactive computers and the arts programme which was delivered by the museum staff. The Armagh visitors were also fascinated by the Egyptian mummy and the dinosaur skeletons and fossils. The Armagh families certainly had a very enjoyable day in Belfast and would like to thank Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich and the Ulster Museum, as well as Jerome McCarthy for a great day out before the Christmas holidays.

 

Pláinéadlann Ghaelach Ard Mhacha

Pláinéadlann 2Chaith grúpa Gaeilgeoirí in Ard Mhacha oíche phléisiúrtha ag Pláinéadlann Ard Mhacha ar na mallaibh ag taispeántas speisialta Gaeilge den seó Réalta na Nollag. Bhí idir daoine fásta, daoine óga agus páistí Gaelscoile i láthair le foghlaim fá chúlra eolaíoch réalta na Nollag le teacht ar an bhliain inar rugadh Íosa sa stábla i mBeithil, mar a deirtear sa bhíobla Chríostaí. Bhain achan duine a bhí i láthair an-sult as an chlár Gaeilge agus as an chomhluadar Gaelach agus chuir Pláinéadlann Ard Mhacha tae, caifé, sú agus brioscaí ar fáil do chách. Tá an Phláinéadlann iontach gníomhach ag cur na Gaeilge chun tosaigh agus tá roinnt clár ar fáil do pháistí trí Ghaeilge. Reáchtáladh clár speisialta d’imeachtaí óige sa Phláinéadlann ag tús na bliana agus tá súil leo cur leis an fhreastal seo ar phobal na Gaeilge as seo amach.

A number of Irish speakers in Armagh recently visited Armagh Planetarium for a special Irish language showing of The Mystery of the Christmas Star. The audience included parents, young people and children from the local Gaelscoil to hear about the scientific explanation for the Christmas star to explore the actual date of the birth of Jesus in a Bethlehem stable as told in the bible. All those in attendance enjoyed the Irish language show and enjoyed the tea, coffee, juice and biscuits which were provided by the Planetarium. Armagh Planetarium is very active in promoting the Irish language and offers a number of Irish language programmes for children. They also worked alongside Cairde Teo to organise an Irish langauge programme of youth activities and have plans to further enhance their Irish language provision in the near future.

Gach rath ar an siopa úr ⑦

2014-12-10 19.10.29Tá an siopa nua earraí Ceilteacha agus Gaelacha ar an tsaol in Ard Mhacha agus tá ag éirí go hiontach leis agus sinn ag tarraingt ar an Nollaig. Tá an siopa úr darb ainm Seacht lonnaithe in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis agus tá ceirdeanna agus féiríní d’ardchaighdeán ar fáil ann. Tháinig ainm an tsiopa ón cheangal fada atá ag Ard Mhacha leis an uimhir seacht nó tá Ard Mhacha tógtha ar Seacht gCnoc, agus tá stair fada ag na Seacht dTithe ann.

Tá réimse leathan earraí ar fáil in Seacht le seodra sainiúil, croiseanna, plaiceanna agus deilbheanna bunaithe ar sheanchas, ar fhinnscéalta agus ar stair na hÉireann. Díoltas leabhair, dlúthdhioscaí, cártaí Nollag Gaeilge, féilirí, dialanna agus bréagáin thraidisiúnta páistí ann chomh maith. Chomh maith leis na réimsí ‘Wild Goose’ agus ‘Clara Crafts’, tá roinnt réimsí speisialta ag Seacht, mar shampla ‘Celtia’ réimse seodra, clog agus deilbheanna gairdín atá déanta as dair, péine agus iúr portaigh ar thángthas orthu i móinteacha Loch nEathach, áit ina raibh siad le 5000 bliain. 

 Tá seirbhís oiriúnaithe earraí á cur ar fáil do chustaiméirí fosta. Is féidir beannachtaí nó ainmneacha a chur ar réimse earraí mar stocaí Nollag, mugaí, éadaí do bhabaithe agus caipíní. Tá an siopa ag tabhairt ardáin d’ealaíontóirí Ard Mhacha chomh maith agus is féidir earraí gloine daite a ordú do shuaitheantais clubanna, ainmneacha agus sloinntí, beannachtaí Gaeilge agus seanfhocail orthu.

2014-12-10 20.01.57Fiontar sóisialta atá i Seacht le foireann dheonach agus úsáidtear an t-airgead uilig a dhéantar sa siopa le tionscadail oideachais agus treanála a sholáthar in Ard Mhacha.

A unique new Celtic and Irish gift shop has arrived in Armagh City, just in time for all you Christmas bargain hunters and exclusive gift shoppers. ⑦ is the latest addition to the City’s independent retail offering. The new shop is located within Armagh Shopping Centre on Thomas Street and promises customers a truly distinctive range of high quality craft products and giftware.

Armagh is the city of legends, the city on seven hills, the city of two cathedrals. She boasts a strikingly colourful history. The oldest city in Ireland, Armagh has played host to St. Patrick, the first Celtic high kings of Ireland and Brian Boroimhe. Armagh sings the tune of myth and legend; outside the town, visitors can find one of the Gaelic world’s most ancient ruins, Navan Fort, known as Eamhain Mhacha (the “twins of Macha”). The city is a destination that combines traditional small town charm with extraordinary attractions. The name of the new shop was inspired by Armagh City’s close association with the number seven e.g. Seven Houses, Seven Hills, etc.

⑦ is offering an extensive portfolio including bespoke jewellery, crosses, plaques and sculptures that are inspired by Irish myths, legends and history. Books, CDs, Irish Christmas cards, calendars, diaries and traditional children’s toys are also available at very reasonable prices. The beautifully finished products are designed to speak to the heart and mind, appealing to those who seek meaning beyond the image.

In addition to highly popular gift ranges such as ‘Wild Goose’ and ‘Clara Crafts’, many of the product ranges on offer are exclusive to ⑦, including ‘Celtia’ a range of jewellery, clocks and even garden sculptures crafted from only the finest bog oak, pine and yew recovered from the wetlands around Lough Neagh, where they have lain buried for 5000+ years. 

Seán 1⑦ also provides customers with a product customisation service. Personalised greetings or names can be added to a range of products from Christmas stockings to mugs and from baby grows to baseball caps. Nothing displays more thought and feeling than a personalised gift!

Local Armagh artisans are also supported in the new gift shop. ‘Cathedral City Stained Glass’ creates one-off and personalised stained glass items on request. Club crests, family names, Irish language greetings, wedding vows and proverbs can all be inscribed on unique glass pieces.

⑦ is a ‘social enterprise’; i.e. the shop is staffed by volunteers and all revenue generated by the shop will go to fund education and training projects in Armagh City. So, in addition to treating someone special in your life, you can also feel good about helping out your local community!

Be unique this Christmas, shop at ⑦.

Siopa nua

Osclófar siopa nua thíos staighre in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar an Satharn seo 29ú Samhain. Buailigí isteach le breathnú ar réimse leathan féiríní, cártaí agus bréagáin.

Our new crafts and gift shop will open downstairs in the Armagh City Shopping Centre this Saturday on 29th November. Call in to view the wide range of giftware, toys, cards and Irish language products.

10005912_10203399447766973_31761541824165789_o

Turas Teaghlaigh na Nollag

Daidí na NollagTá Cairde Teo ag reáchtáil turais do pháistí Gaelscoile agus a gcuid teaghlaigh Dé Sathairn 13 Nollaig. Beidh muid ag dul go Béal Feirste le cuairt a thabhairt ar Dhaidí na Nollag ag Cultúrlann Mhic Adaim Uí Fhiaich an mhaidin sin agus gheobhaidh na páistí uilig bronntanas beag ón fhear mhór féin. I ndiaidh an lóin, bhéarfaidh muid cuairt ar Iarsmalann Uladh le críoch a chur leis an lá. Tá an t-ádh linn go bhfuil Daidí na Nollag ábalta an deis seo a thabhairt dúinn agus é chomh gnóthach an t-am seo bliana. Beidh an bus ag imeacht ó Óstán Chathair Ard Mhacha ar 9.30am agus imeoidh sé arís ó Iarsmalann Uladh ar 3pm le bheith ar ais in Ard Mhacha ar 4pm. Tá costas £5 in aghaidh an pháiste agus deimhneofar spás ar an turas nuair a fhaightear an táille. Tá spásanna ar an turas teoranta agus moltar áit a chur in áirithe a luaithe is féidir sula bhfuil an turas líonta.

Cairde Teo are organising a family trip for children at Irish medium schools in Armagh and their families on Saturday 13 December. We will be visiting Belfast where we will meet Daidí na Nollag at the Cultúrlann that morning and all children will receive a gift from Santa. After lunch, we will then go over to visit the Ulster Museum. We are very fortunate that Daidí na Nollag is able to offer us this opportunity to meet with him at his busiest time of the year. The bus will leave Armagh City Hotel at 9.30am and will leave the Ulster Museum at 3pm to return to Armagh for 4pm. The cost is £5 per child and a space will be confirmed on receipt of payment. Spaces are limited.

Pláinéadlann Ard Mhacha

AP_External_smlBeidh Cairde Teo i gcomhar le Pláinéadlann Ard Mhacha ag reachtáil taispeántais speisialta de chlár Gaeilge na Pláinéadlainne, Réalta na Nollag, Déardaoin 4 Nollaig ar 6.30pm. Díríonn an clár ar an réalta atá luaite i scéal na Nollag agus míníonn sé an áit atá aige sa réalteolaíocht. Más mian leat áit a chur in áirithe ag an taispeántas speisialta seo, ní mór áit a chur in áirithe trí theagmháil a dhéanamh le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com. Cuirfear cupán tae nó caifé ar fail ina dhiaidh agus beidh deis turas a dhéanamh thart ar an Phláinéadlann féin.

Cairde Teo in conjunction with Armagh Planetarium are organising a special showing of the Planetarium’s Irish language show Réalta na Nollag or the Mystery of the Christmas Star at 6.30pm on Thursday 4 December. The show focuses on the origins of the Christmas star and it’s place in the cosmos. If you would like to book a place, you must contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com. Tea and coffee will be provided after the show and you will also have an opportunity to explore the Planetarium.

Buaileann ionadaithe pobalbhunaithe le hAire RCEF maidir le ‘Scéim Mhaoinithe Riachtanach’

B2FwZr5CQAAcBwgBhuail toscaireacht ionadaithe ar son ghrúpaí Gaeilge áitiúla i dtuaisceart na hÉireann le hAire RCEF Carál Ní Chuilín inniu chun buarthaí a chur in iúl faoi na moltaí nua atá Foras na Gaeilge ag tarraingt anuas trí chomhairliúchán maidir le Scéim Phobal Ghaeilge.

Molann an comhairliúchán athrú ó mhaoiniú a thabhairt do ghrúpaí teanga bunaithe ar éileamh agus ar thoilleadh chun ‘raon cothrom geagrafach’ acmhainní a chinntiú. Meastar go bhfuil an bhunscéim barrthábhachtach leis an phobal Gaeilge sa tuaisceart a chothú, in éagmais creatlaí reachtaíochta. Is é an tuaisceart an t-aon réigiún amháin ar na hoileáin seo gan reachtaíocht ar bith lena theanga dhúchais a chur chun cinn. Bhí an chéad scéim mhaoinithe an-rathúil maidir le tacaíocht a thabhairt do na pobail Gaeilge atá ag dul i méid agus thacaigh sí le mogalra láidir grúpaí pobail beoga agus torthúla i roinnt ceantar is mó díothaí sa tuaisceart. Tá 19 grúpa á maoiniú faoin scéim seo ar fud an oileáin agus tá 11 díobh seo lonnaithe sa tuaisceart. In áit an maoiniú a dháileadh ar bhonn éilimh, molann Foras na Gaeilge go gcuifear teorainn ar an líon oifigeach teanga go hoifigeach amháin nó dhó an Contae. Is é an toradh ar seo go mbogtar oifigigh teanga ó cheantair a bhfuil móréileamh go ceantair nach bhfuil ach beagán gníomhaíochta nó gníomhaíocht ar bith. Má chuirfear na moltaí seo i bhfeidhm, díchobhsóidh sé mogalra an phobail Ghaeilge agus cuirfidh siad an fhorbairt i gceantair aitheanta i mbéal forbartha faoi bhagairt.

Thug an toscaireacht aighneachtaí don Aire Carál Ní Chuilín ar son na ngrúpaí go léir sa tuaisceart ag cruinniú a bhí acu léi in Stormont inniu. Ina dhiaidh dúirt Sue Pentel ó Ionad Uíbh Eachach sa Cheathrú Ghaeltachta, “Tá muid fíor bhuíoch den Aire as deis a thabhairt dúinn ár mbuarthaí fiorthromchúiseacha a chur in iúl faoi na moltaí i gcáipéis chomhairliúcháin Fhoras na Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm aici tosaíocht a thabhairt don ‘raon tíreolaíoch’ seo i ndáileadh mhaoiniú pobail in áit é bheith bunaithe ar an éileamh agus ar riachtanais ar an talamh. Gearrfaidh na moltaí seo pionós ar ghrúpaí as bheith éifeachtach agus an-eagraithe agus bainfear maoiniú ar shiúl ó cheantair a bhfuil infrastruchtúr pobail rathúil acu agus tabharfar é do cheantair nach bhfuil riachtanas soiléir ann. Má chuirfear na moltaí seo i bhfeidhm, bainfidh siad na cosa ón phobal Gaeilge pobalbhunaithe sa Tuaisceart a bhí ag forbairt le breis an 40 bliain anuas gan mórán tacaíochta reachtúla”.

Fianaise ar an obair dhian agus ar dhiograiseacht na bpobal is ea é an borradh mór atá tagtha ar an phobal Gaeilge sa Tuaisceart. Ó bunaíodh an chéad Bhunscoil in Iarthar Bhéal Feirste in 1971, cothaíodh pobail Ghaeilge I gcuid mhór ceantar taobh amuigh de Bhéal Feirste, trí bhunú na nGaelscoileanna i dtús báire. Sa deichniúr is déanaí mar shampla, bhí fás agus forbairt iontach mór i gceantair amhail Ard Mhacha, agus i gContae Dhoire. Tá cúig phobal Gaeilge fhorásacha agus oifigeach amháin lonnaithe in An Carn i gContae Dhoire tuaithe. Thug an toscaireacht le fios go raibh géarghá le níos mó oifigeach teanga sa cheantar seo. Chomhiarr pobal Gaeilge Dhún Géimhinn agus Léim an Mhadaidh ar Fhoras na Gaeilge go gcuirfí oifigeach teanga chucu chun tacú leis na pobail fhorásacha agus leis an dá thionscadal caipitil molta seo sular chuir an Foras an scéim nua i leataobh go dtí i ndiaidh an chomhairliúcháin.

I ndiaidh an chruinnithe inniu dúirt Gearóid Ó Machail ar son an ghrúpa pobail, Cairde Teo i gcathair Ard Mhacha, ‘mhínigh muid don Aire Ní Chuilín go raibh an t-athrú aondeonach sna critéir mhaoinithe trí scrúdú ar an léarscáil náisiúnta seachas measúnú a dhéanamh ar agus tabhairt faoi chúrsaí realaíocha ar an talamh amhail an daonra, pobail na nGaelscoileanna, leibhéal na gníomhaíochta agus an éilimh i gcontrárthacht leis an taighde réasúnach agus sochtheangealaíochta agus le comheispéarasa phobail Ghaeilge sa Tuaisceart. Thug muid le fios fosta go mbainfeadh ann t-athrú molta an bonn d’fhiontar Líofa atá á chur chun cinn tríd an mhogalra atá ann faoi láthair agus go sáródh sé an dréachstraitéis don Ghaeilge i tuaisceart na hÉireann a aithníonn an gá le hinfheistiú i bhforbairt na teanga ar bhonn pobail mar a bhfuil an t-éileamh ann faoi láthair.’

Dúirt urlabhraí Chonradh na Gaeilge, Ciarán Mac Giolla Bhéin, a dhéanann abhcóideacht ar son na ngrúpaí teanga pobalbhunaithe, ‘Is í an teachtaireacht shoiléir ó na grúpaí seo go raibh an scéim rathúil agus gur gá lena leathnú le riar ar an éileamh méadaithe. Ba chóir d’Fhoras na Gaeilge agus do RCEF díriú ar níos mó infheistíochta a fháil a bheadh riachtanach leis na mhogalra láithreach d’oifigigh teanga a chothú agus chun tacu le ceantair forbartha i ngátar soiléir.”

Maidir leis an cháipéis chomhairliúcháin dúirt an tUasal Mac Giolla Bhéin, “tá an cháipéis lochtach mar teipeann uirthi comhthéacs éagsúil forbartha teanga a aithint sa Tuaisceart i gcomórtas leis an Deisceart. Sa Tuaisceart bhí beagán tacaíochta nó tacaíocht stairiúil ar bith d’fhorbairt teanga laistigh de phobail agus dá deasca seo, d’fhás na grúpaí go horgánach ón bhun aníos agus níl thig leo dul ar iontaoibh maoinithe eile ó stát nach dtugann cosaint dhleathach dóibh. De dheasca na heaspa stádais agus na creatlaí reachtaí don phobal Gaeilge sa Tuaisceart, tá an tacaíocht leanunach don scéim seo de dhíth ar an phobal. Ba chóir dó seo tabhairt faoi agus cuidiu leis an mhogalra fhairsingíoch de phobail Ghaeilge sa Tuaisceart. Seo an teachtaireacht shoiléir atá á cur in iúl do RCEF agus d’Fhoras na Gaeilge inniu ar son na ngrúpaí pobail Gaeilge”

‘Beidh an comhairliúchán ag dul ar aghaidh go dtí 24ú Samhain agus tá an toscaireacht ar iarraidh ar gach grúpa pobail Gaeilge, duine aonair, scoil agus eagras pobail páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán agus le tacú le forbairt leanúnach na teanga ar fun an oileáin, tríd an bhunsamhail riachtanas-bhunaithe a choinneáil agus a fhorbairt. 

A delegation representing locally based Irish-language groups in the north of Ireland, met today with DCAL Minister Caral Ní Chuilín to raise concerns about new proposals being brought forward by Foras na Gaeilge by way of a consultation in respect of the ‘Irish language in the community’ funding scheme (Scéim Phobal Ghaeilge).

The consultation proposes a shift from funding language groups based on demand and capacity to ensuring ‘an even geographical spread’ of resources. The original scheme is considered vital to sustain the Irish language community in the north, in the absence of a legislative framework. The north is the only region on these islands that has no legislation to protect and promote its indigenous language. The original funding scheme has been extremely successful in providing support to growing Irish language communities and underpins a strong network of vibrant and productive community groups in some of the most deprived areas of the north. There are 19 groups funded under this scheme across the island, 11of which are based in the north. Instead of allocating funding on that basis of demand, it is proposed by Foras na Gaeilge that language officers will be limited to one or two per County, resulting in language officers being moved away from areas of high demand to areas of little or no activity. The proposals, if implemented, will destabilise the Irish language community network and threaten the development in identifiable developing areas.

 The delegation presented submissions to the Minister on behalf of all the groups in the north, Caral Ní Chuilín at a meeting in Stormont today after which Sue Pentel of Ionad Uibh Eachach in the Gaeltacht Quarter stated, ‘We are grateful to the Minister for giving us the opportunity to raise our very grave concerns about the proposals contained in the Foras na Gaeilge consultation document which is aiming to prioritise ‘geographical spread’ in allocating community funding instead of demand and need on the ground. These proposals will penalise groups for being effective and well-organised and redirect funding away from areas that have built a successful community infrastructure to those areas where there is no demonstrable need. If the proposals are implemented they will effectively pull the rug out from under the community-based Irish language community in the North that has been built up over 40 years with very little statutory support”.

 The Irish language community has experienced significant growth in the north, a testament to the hard work and dedication of local communities. Since the first Bunscoil was established in West Belfast in 1971, the seeds of a language community have been planted in many areas outside of Belfast initially through the establishment of Irish-medium schools. Areas like Armagh and rural County Derry, for example, have experienced significant growth and development in the last decade. In rural County Derry there are now five growing Irish-medium communities and only one officer based in An Carn and the delegation pointed out that there is a pressing need for more language officers in this area. A joint application was submitted to Foras na Gaeilge in 2013 by the Dungiven and Limavady language communities for a language officer to support the growing communities and two proposed capital projects before the  new scheme was shelved by Foras pending the consultation.

Gearóid Ó Machail representing the community group, Cairde Teo in Armagh city, said after the meeting that, ‘we explained to Minister Ní Chuilin that changing the funding criteria arbitrarily by surveying a national map rather than assessing and addressing the realities on the ground such as population, Irish-medium school communities and level of activity and demand runs contrary to rational and sociolinguistic research and the collective experience of the language community in the north. We also pointed out that the proposed change would undermine the Líofa initiative which is being promoted through the existing network as well as contravening the draft strategy for the Irish language in the north of Ireland, which recognises the need to invest in developing the language at community level where there is existing demand.’

Conradh na Gaeilge spokesperson, Ciarán Mac Giolla Bhéin, who advocates on behalf of community based language groups stated that, ‘The clear message coming from the groups is that the scheme has been successful and it needs to be expanded to meet the increased demand. The focus of Foras na Gaeilge and DCAL should to be on sourcing the increased investment necessary to sustain the existing network of language officers and to support developing areas with demonstrable demand.”

In respect of the consultation document, Mr Mac Giolla Bhéin, stated that, “the document is flawed in that it fails to recognise the different context of language development in the North as opposed to the South. The language has official status in the South and is constitutionally enshrined and there is an agreed 20 year language strategy. In the North there has been little or no support historically for language development within communities as a result of which groups have grown organically from the bottom-up and have no alternative recourse to state funding in a state which affords them no legal protection. Given the lack of status and legislative framework for the Irish language community in the North, this community needs the continued support of this scheme which should address and accommodate the expanding network of Irish language communities in the North. This is the strong message being sent to DCAL and Foras na Gaeilge today on behalf of Irish language community groups”

The consultation is open until the 24th of November and the delegation is asking all Irish language community groups, individuals, schools and community organisations to participate in the consultation to support the continued development of the language through the retention and expansion of the original needs-based model.

Scéalaíocht do Theaghlaigh / Irish Storytelling

10801942_738066256276916_119631894574799048_nTá Cairde Teo ag eagrú sraith seisiún scéalaíochta do pháistí Gaelscoile agus a gcuid teaghlaigh ag Ionad Eamhain Mhacha Dé Sathairn 15ú agus 22ú Samhain. D’éirigh go han-mhaith leis an chéad seisiún a bhí ar siúl ar an Satharn seo caite. Ba é an scéalaí agus an t-aisteoir iomráiteach Frances Quinn a bhí i láthair le cuid dá stór scéal a chur i láthair do scaifte páistí ó Bhunscoil na mBráithre Críostaí agus a gcuid tuismitheoirí agus seantuismitheoirí. As Ard Mhacha o thús í Frances agus chaith sí sealanna i Londain agus tá sí anois ag cur fúithi i mBéal Feirste. Chomh maith leis an scéalaíocht, rinne na páistí pictiúir de dhuine de na carachtair sa scéal is fearr leo. Beidh Frances ar ais an Satharn seo 15 Samhain agus beidh sí ann ar an 22 Samhain agus cuirfidh sí fáilte roimh pháistí úra. Níl aon táille ann agus mairfidh gach seisiún idir 11am agus 1pm agus cuirfear fáilte roimh chách ann.

10368244_738067156276826_1217621228544445670_nCairde Teo is organising a series of storytelling sessions for children from Irish medium schools and their families at the Navan Centre on Saturday 15th and 22nd November. The first storytelling session which was held last Saturday proved very popular and was a great success. Renowned storyteller and actor Frances Quinn was special guest and she told a number of stories from her repertoire to the children from Bunscoil na mBráithre Críostaí and their parents and grandparents. Frances is originally from the well-known Quinn family here in Armagh and she spent a period in London before returning to Ireland, where she now resides in Belfast. As well as the storytelling, the children drew pictures of one of the characters from their favourite story told by Frances. She will be back at the Navan Centre this Saturday 15 November and Saturday 22 November and would be delighted to see all those present last week back again, as well as new faces. The storytelling sessions are free of charge and everyone is welcome to attend. Please note that children should be accompanied by an adult.

Scéalaíocht do Theaghlaigh-page-001

Oireachtas na Gaeilge 2014

Kerry1Tá scaifte de Ghaeil óga as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó mhórfhéile náisiúnta na Gaeilge a bhí ar siúl in Óstán Ghleann an Iolair i gCill Áirne ag tús mhí na Samhna. D’fhág baicle beag baile Ard Mhacha go luath ar an lá deireanach de Dheireadh an Fhómhair le bheith páirteach sa scléip agus sa chraic ag Oireachtas na Gaeilge i gcomhar leis na mílte eile Gaeilgeoirí. Bhain muintir Ard Mhacha an fhéile amach díreach agus tús a chur le craoladh beo an chláir raidió ar Raidió na Gaeltachta, Rónán Beo, a bhíonn á chur i láthair ag an chraoltóir iomráiteach Rónán Mac Aodha Bhuí. In ainneoin go raibh na céadta i láthair agus cuid de na ceoltóirí Gaeilge is fear in Éirinn, bhí lúcháir ar Rónán Gaeil Ard Mhacha a fheiceáil. Chomh maith leis an sárbhanna nua-aimseartha Seo Linn a bhfuil an-clú orthu mar gheall ar na físeáin YouTube, bhí an grúpa Mo Hat Mo Gheansaí, an sárghiotáraí Shane Hennessy, na ceoltóirí is fear sa Ghaeltacht agus rinceoirí ar an sean-nós.

Ar an Aoine, d’fhreastail said ar Oíche na Mac Léinn in éineacht leis na céadta mac léinn eile ó achan chuid d’Éire sula ndeachaigh said ar aghaidh chuig an Chabaret Craiceáilte, togra a reáchtálann Rónán Mac Aodha Bhuí i nGaeltacht Dhún na nGall le hardán a thabhairt don cheol nua-aimseartha Gaeilge. Bhí scoth na gceoltóirí ar an ardán le Shane Hennessey, Mo Hat Mo Gheansaí, Seo Linn agus an sárghrúpa reggae as Béal Feirste Bréag. Is é an Satharn buaicphointe an Oireachtais leis na comórtais náisiúnta rince agus amhránaíochta ar an sean-nós á gcraoladh beo ar TG4 agus ar Raidió na Gaeltachta. Bhí na Gaeil as Ard Mhacha i measc na gcéadta a bhí i láthair in amharclann an INEC nuair a fógraíodh gurbh é Seán Seoighe as Gaeltacht Chonamara a thabharfadh leis Corn TG4 don rince aonair ar an sean-nós agus nuair a fógraíodh gurbh í Nell Ní Chróinín as Gaeltacht Chorcaí a thabharfadh léi príomhdhuais an Oireachtais, Corn Uí Riada, don amhránaíocht ar an sean-nós. Tá nasc nach beag ag Nell le hArd Mhacha nó tugadh cuireadh di bheith ar an ardán ag Oíche Ghaelach mar chuid d’Fhéile Píobaireachta William Kennedy.

Chomh maith leis an ghné shóisialta, bíonn neart ceardlanna teanga agus seoltaí leabhair is cláir teilifíse. D’fhreastail toscaireacht as Ard Mhacha ar sheimineár ar phleanáil agus ar thodchaí na teanga agus d’éist leis an ghníomhaí iomráiteach Ciarán Ó Finneadha, leis an bhainisteoir ar chosaint teanga in oirthuaisceart na hÉireann Ciarán Mac Giolla Bhéin agus an láithreoir teilifíse agus Gaeilgeoir aitheanta Bláthnaid Ní Chofaigh.

Kerry2Dúirt Caoimhe Ní Chathail, oibrí deonach le CAIRDE Teo: “Tá mé an-bhuíoch de Chairde Teo a thug an deis seo dom freastal ar an fhéile is mó i saol sóisialta na Gaeilge. Is mór an spreagadh a thugann an Oireachtas do phobal na Gaeilge nó bíonn na mílte duine i láthair ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre agus Gaeilgeoirí ó achan chearn den domhan mór.” Dúirt Luíseach Ní Thréinfhir, dalta as Coláiste Chaitríona a thaisteal leis an ghrúpa as Ard Mhacha: “Bhain muid an sult as an deireadh seachtaine agus chuaigh sé go mór i bhfeidhm orainn go raibh Gaeilge ag achan duine a bhí ag an fhéile. Bhuail mé le neart daoine óga ó na Gaeltachtaí uilig, ó Ghaelscoileanna agus ó Choláistí tríú leibhéal ar fud na tíre agus bhí Gaeilge acu go léir.” Bíonn an tOireachtas á eagrú uair sa bhliain ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair agus tús mhí na Samhna.

Armagh Gaels were well-represented this year again at the annual Irish language festival Oireachtas na Samhna in the Gleneagle Hotel in Killearney. A group of Irish speakers from the city and surrounding area left Armagh early on the last day of October to join in along with thousands of others, in the fun and craic of the highlight of the Irish language social calendar. The Armagh Gaeilgeoirí arrived in Killarney as the Raidió na Gaeltachta award-winning radio show Rónán Beo began its live broadcast. The show, which is presented by renowned broadcaster Rónan Mac Aodha Bhuí featured the fantastic Seo Linn who gained national fame after their translations of popular chart songs became a Youtube sensation, as well as the celebrated Mo Hat Mo Gheansaí, accomplished guitarist Shane Hennessey and the best singers and dancers from the various Gaeltacht regions of Ireland.

The young Armagh Gaels donned their Hollowe’en costumes to attend a special Student Night along with hundreds of young people from across the country and joined in the craic at the Cabaret Craiceáilte, which is organised by Rónán Mac Aodha Bhuí to promote modern Irish language music, but was away from its usual home of the Donegal Gaeltacht. The cabaret was headlined by Shane Hennessey, Mo Hat Mo Gheansaí, Seo Linn and renowned Belfast reggae act Bréag. The competitions on Saturday were the highlight and the culmination of the festival and the Cairde Teo group joined hundreds of Gaeilgeoirí in the INEC auditorium to witness the national sean-nós dancing and singing competitions, which were broadcast to a national and international audience on TG4 and Raidió na Gaeltachta. The overall winner of the dancing competition was Seán Seoighe from the Galway Gaeltacht of Conamara and the Armagh contingent celebrated the announcement of the winner of Corn Uí Riada for sean-nós singing, with Nell Ní Chróinín who had linked up with Cairde Teo two years ago for an Irish language music night as part of the William Kennedy Piping Festival.

Kerry3As well as the many social aspects of An tOireachtas, many language workshops and book and programme launches also take place during the Festival. A delegation from Armagh attended a language planning seminar which focused on the growth of the language and listened intently to the advice of well-known Irish language activist Ciarán Ó Finneadha, Conradh na Gaeilge’s language protection manager for the north of Ireland Ciarán Mac Giolla Bhéin and prominent TV presenter and Irish speaker Bláthnaid Ní Chofaigh.

Caoimhe Ní Loingsigh is a volunteer with CAIRDE Teo and was among the Armagh contingent who travelled down and she spoke og the Oireachtas saying “I’m very grateful to Cairde Teo for giving me the opportunity to attend the biggest event in the Irish language social calendar. The Oireachtas festival gives great confidence and inspiration to the Irish language community as they meet up with thousands of others speakers from Gaeltacht areas across the country and indeed from all over the world.” Luíseach Ní Thréinfhir is a student at local Irish medium school Coláiste Chaitríona and she too travelled to Killarney: “We had a fantastic weekend and it was very uplifting to hear so many people speaking in our native language. I met hundreds of people from all of the Gaeltacht areas and from schools and colleges right across the country and they were all Irish speakers.” The Oireachtas is organised each year at the end of October and beginning of November.

Comórtas Aiste do Dhaltaí 2014-2015 / Student Essay Competition

1613863_558136754294218_120446383_nTá Cairde na hÉireann dena Briogáidí Idirnáisiúnta ag lainseáil an dara comórtas aiste do dhaltaí dara leibhéal in Éirinn. Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir a n-aiste a léamh i Maidrid Dé hAoine 20ú Feabhra 2015 agus freastal ar chomóradh bliantúil Chath Jarama Dé Sathairn 21ú Feabhra 2015, chomh maith le tuismitheoir nó caomhnóir. Díolfar as na h-eitiltí agus as an lóistín, mar aoíanna againne agus ag AABI (Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta i Maidrid)

Bíodh ábhar an aiste faoi aon ghné de róil nó eispéiris bhaill na mBriogáidí Idirnáisiúnta as Éirinn, i rith Chogadh Cathartha na Spáinne nó na tionchair a d’imir an cogadh ar bhaill na mBriogáidí ina dhiaidh.

Tá cead ag aon dalta idir 16 agus 19 bliain d’aois, atá ag cúrsa dara leibhéal in Éirinn ag scoil, i bprintíseacht nó ag institiúd oideachais, le linn thréimhse an chomórtais, aiste a chur isteach, ach é bheith curtha roimh 24.00, mean-oíche Déardaoin 20ú Samhain 2014, mar aon le agus sonraí teagmhála an dalta bheith leis, agus sonraí teagmhála múinteora nó maoirseora cúrsa le go dtig aois an dalta a dheimhniú.

Is féidir aistí a chur isteach i nGaeilge nó i mBéarla agus ní mór dóibh bheith suas le 1600 focal ; ní mór gach foinse d’fhíricí bheith luaite.

Cuirtear na h-aistí agus sonraí teagmhála chuig: fibispainessaycomp2014@gmail.com

Gheobhaidh gach dalta a chomhlíonann na coinníollacha thuas teastas ag deimhniú gur ghlac siad páirt sa chomórtas.

Tá cinntí na moltóirí críochnaitheach.

Tá rún ag lucht eagraithe imeacht a shocrú in Éirinn nuair a léifidh údar na n-aistí sa chéad áit agus sa dara háit agus údar an aiste is cruthaithí a gcuid saothar.

Tá sé mar aidhm ag an chomórtas suim na ndaoine óga sa nuastair a spreagadh, go háirithe i dtaca le ídéil agus bearta na n-óglach sna Briogáidí Idirnáisiúnta. Ba mhaith linn a chinntiú go bhfíorófar aisling an mhórchinnire Poblachtánach Dolores Ibarrui nuair a d’impigh sí ar na daoine a bhí ag amharc ar mháirseáil dheireanach na mBriogáidí i bFómhar 1938 insint dá bpáistí faoi na hóglaigh a tháinig chun na Spáinne leis an daonlathas a chosaint.

Sa lá atá inniu ann tá contúirtí agus dushláin na 1930idí le feiceáil arís agus ní mór dúinn smaoineamh ar bhearta agus ar mhianta na ndaoine sin a chuir a mbeatha i mbaol mar mhaithe le cúis ar ceacht agus rabhadh dúinn anois í.

10509635_638719166235976_8487880907746699297_n1) FIBI’s 3rd annual essay competition for second level students in Ireland will accept essays on any aspect of the roles and experiences of the members of the International Brigades that relate to Ireland, either during or after the Spanish Civil War of 1936-39.

2) Final versions of each essay must be either in English or Irish, and should not be more than 1,500 words in length.

3) At least 3 sources should be consulted, and the essay should have footnotes indicating when these sources are being quoted or relied upon in the text.

4) Any student up to 19 years of age, in any second level course anywhere in Ireland during the time of the competition, is eligible to enter, provided the essay is emailed to FIBI before the deadline, and is accompanied by contact details of the teacher or course supervisor who can confirm the student’s age and second level course participation.

5) The FIBI email address for essays and contact details is fibispainessaycomp2014@gmail.com. All queries or other emails should go to our usual email address: fibispain36to39@gmail.com

6) Deadline for submitting essays is Thursday 20th November 2014.

7) We recommend emailing your essay as a PDF attachment.

8) All entrants will receive a certificate attesting to their essay, suitable for inclusion in CVs, etc.

9) All decisions by the judges are final.

Further details about the competition and FIBI are on our Facebook page: www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info

The organisers also hope to arrange an event for the authors of the essays placed first, second, and the most original essay, to read their essays here in Ireland.

The aim of the competition is to develop young people’s interest in modern history, and in particular an appreciation of the ideals and activities of the volunteers in the International Brigades. We thus hope to carry out the words spoken by the great wartime Republican leader, Dolores Ibarruri, when she told those watching the Brigades’ farewell march in the autumn of 1938, to tell their children about these volunteers who came to Spain to defend democracy.

In today’s world we are living through times which recall the dangers and the challenges of the 1930s, and we need to recall the deeds and aspirations of those who risked their lives for a cause which remains as a lesson and a warning to us today.