Gaeil Ard Mhacha sásta le bua na hÉireann

Gaeil óga Ard Mhacha i bPáirc an ChrócaighChuaigh scaifte de 30 Gaeilgeoir óg as Ard Mhacha le Cairde Teo chuig Páirc an Chrócaigh ag an deireadh seachtaine don chluiche sna Comhrialacha Idirnáisiúnta idir Éire agus an Astráil. Roimh an chluiche, bhí comóradh speisialta ann ar cheann de na h-imeachtaí is brónaí i stair an CLG agus I stair sport na hÉireann, Domhanach na Fola, nuair a dhúnmharaigh arm Shasana 14 imreoir agus tacadóir ag cluiche dúshláin i bPáirc an Chrócaigh idir Baile Átha Cliath agus Tiobraid Árann. I measc na ndaoine a dúnmháraíodh ar an lá sin, bhí Mícheál Ó hÓgáin, captain Thiobraid Árann, agus tá Ardán Uí Ógáin ainmnithe ina dhiaidh mar chomhartha ómóis dó.

Cluiche maith corraitheach a bhí ann, go háirithe sa chéad agus sa dara ceathrú nuair a bhí smacht iomlán ag na hÉireannaigh ar fud na páirce ar na h-imreoirí gairmiúla ón Astráil. Fuair Aodhán Ó Sé dhá chúl agus fuair Conchúr Mac Mánais ó chontae Mhuineachán cúl chomh maith. Bhí ríméad ar an scaifte tacadóirí Ard Mhacha go raibh Éire go maith chun tosaigh ag leathama ag 43 cúilín in eadán 23. Bhí an Astráil i bhfad níos fearr sa tríú agus sa cheathrú ceathrú agus bhí deireadh teann sa chluiche i ndiaidh do na cuairteoirí cúl a fháil le farasbarr trí chúilín a fhágáil idir na foirne. Le gríosadh an tslua de 38,000 tháinig Éire ar ais sa chluiche agus choinnigh siad an liathróid sa deireadh le Corn Chormaic Mhic an Ailín a bhaint ar ais. Tá an Corn ainmnithe i gcuimhne ar an laoch agus Gael uasal ón Bhreantair a cailleadh go tobann agus go tragóideach i mí an Mhárta 2004.

Brodie, Nicole & TiarnaBhí na tacadóirí óga as Ard Mhacha iontach sásta do bhainisteoir na hÉireann, Seosamh Mac Thiarnáin, a bhfuil an príomhdhuais sa sport buaite aige lena chlub Crois Mhic Lionnáin, lena chontae Ard Mhacha, lena chúige Uladh agus anois lena thír. I ndiaidh an chluiche, thug Páirc an Chrócaigh cuireadh don ghrúpa le Cairde Teo bualadh le h-uimhir 3 ar fhoireann na hÉireann agus imreoir lárpáirce Chontae an Chláir, Garaí Ó Braonáin, a bhí i ndiaidh dhá cheapadh iontach a fháil ag deireadh an chluiche lena fhoireann a ghríosú agus a spreagadh dul ar aghaidh agus an bua a fháil. Gaeilgeoir líofa agus múinteoir Gaelscoile é Garaí agus bhí áthas air bualadh leis na Gaeilgeoirí as Ard Mhacha. Chomh maith le Garaí, bhuail na Gaeil óga as Ard Mhacha le Conchúr Mac Mánais as Muineachán agus le Maitiú Ó Donnaile agus Niall Ó Muireagáin as Tír Eoghain a thug buíochas dóibh as teacht le tacú leo agus a chaith am leo le ligint dóibh grianghraif a fháil. Ach buaicphointe na hoíche a bhí ann do roinnt mhaith acu nuair a bhuail siad le imreoir uile-réalt Mhaigh Eo Aodhán Ó Sé, a labhair leo as Gaeilge agus a sheas isteach do ghrianghraif le achan duine acu.

Tuairiscíodh go forleathan gur éirigh leis an chluiche agus le scaifte maith ag freastal ar an chluiche i gceanncheathrú an CLG, is dócha go leanfar leis an tsraith. Bhí na Gaeilgeoirí óga as Ard Mhacha a d’fhreastail ar an chluiche uilig ar aon intinn gur cluiche maith atá ann agus gur chóir é a choinneáil. Ba mhaith le Cairde Teo buíochas a ghabháil leis na daoine óga a tháinig chuig an chluiche agus leis na daoine fásta a chuidigh leis an turas. Tá Cairde Teo an-bhuíoch do na h-imreoirí a bhí iontach flaithiúil ag caitheamh ama leis na daoine óga, do Pháirc an Chrócaigh agus do na maoir uilig, cuid mhór acu arb as Ard Mhacha iad, a chinntigh go raibh turas sábháilte agus compordach againn ag an chluiche.

 

Ultán, Tiarnán & TiernánA group of 30 young Irish speakers from Armagh joined local community development organisation CAIRDE Teo at the weekend to visit Croke Park for the International Rules game between Ireland and Australia. The game was preceded by a poignant commemoration of one of the most infamous events in GAA and Irish sporting history, Bloody Sunday, when 14 GAA players and supporters were murdered in Croke Park at a challenge game between Dublin and Tipperary.

The game itself was an exciting affair, particularly in the first and second quarters, when Ireland showed the professionals how to do it with Aidan O’Shea hitting two goals, as well as a third from Monaghan’s Conor McManus. Much to the delight of the Armagh contingent, Ireland were well and truly in control at half time 43 points to 23points. The third and fourth quarters were dominated by Australia, which led to an exciting final five minutes after the visitors got a goal to leave just three points between the teams. However, with the crowd getting behind them, Ireland rallied again and held on to claim the Cormac McAnallen Cup, named after the great Brantry Gael whose life was tragically cut short in March 2004.

Oisín agus Niall MorganThe young Armagh supporters were delighted for the Ireland team manager, Joe Kernan, who has won the ultimate prize for his club Crossmaglen, his county Armagh, his province Ulster and now his country. Following the game, Croke Park invited the Cairde Teo group to meet Ireland number 3 and Clare midfielder, Gary Brennan, whose two marks in the final five minutes spurred Ireland on to win. Gary is a fluent Irish speaker and a Gaelscoil teacher and was delighted to meet the young people from Ard Mhacha. As well as meeting Gary, the Armagh Gaels also got the opportunity to speak with Monaghan’s Conor McManus and Tyrone’s Mattie Donnelly and Niall Morgan who thanked them for coming down to watch the game and gave freely of their time so that everyone could get a photo. However, the highlight for many, was meeting Mayo All-Star Aidan O’Shea who spoke to the young Irish speakers as Gaeilge and posed for photographs with all.

The game was hailed as a success and with over 38,000 in attendance in GAA headquarters, it looks likely that the series will continue. All of the young Irish speakers from Armagh who made the trip to Croke Park are certainly in agreement that the game is an exciting spectre and should be retained. Cairde Teo would like to thank all of the young people who came along to the game and all of the adults who helped to ensure the trip was a great success. Cairde Teo are also grateful to the players who took the time to meet with the young people, to Croke Park for facilitating the meeting and to the many voluntary stewards, including the many familiar faces from across the county, who ensured the safety and comfort of all at the game.

Cruinniú Cinn Bhliana Cairde Teo

Beidh Cruinniú Cinn Bhliana CAIRDE Teo 2015 ar siúl Dé Sathairn 12ú Mí na Nollag idir 4.30 agus 6.00in sa Lóiste Fiaigh ag Caisleán Leslie, Glas Loch.

The 2015 AGM of CAIRDE Teo will be held on Saturday 12th December between 4.30 and 6.00pm in the Hunting Lodge at Castle Leslie, Glaslough.

Clár an chruinnithe / Agenda:

Toghadh na nOifigeach / Election of Officers

Tuairisc an Chathaoirligh / Chairperson’s Report

Tuairisc ón Chisteoir / Treasurer’s Report

Tuairisc ón Oifigeach Gaeilge / Irish language Officer’s Report

Tuairisc ón Oifigeach Forbartha / Development Officer’s Report

Aon Ghnó Eile / Any Other Business

Dianchúrsaí Gaeilge in Ard Mhacha

Dianchúsa Gaeilge Samhain 2015Tá CAIRDE Teo ag teacht le chéile le CLG Ard Mhacha le deis a thabhairt dóibh sin a bhfuil suim acu teanga dhúchais na hÉireann a fhoghlaim nó cur lena gcuid Gaeilge. Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa idir 11am agus 4pm Dé Sathairn 14 Samhain d’fhoghlaimeoirí bunranga, meánranga agus ardranga. Cuirfear lón san áireamh ar an chostas £10. Tá dianchúrsaí mar seo déanta ag Cairde Teo agus CLG Ard Mhacha roimhe seo agus bíonn éileamh ard orthu le foghlaimeoirí ó achan chuid den chondae agus ón chúige ar fad. Bíonn roinnt de réaltaí idirchontae Ard Mhacha ag freastal ar na ranganna fosta le cúl báire iomána an chontae Simon Doherty agus na peileadóirí sinsear Charlie Vernon, Oisín Mac Íomhair agus Aidan Forker.

Tacaíonn Cairde Teo leis an fheachtas Líofa de cuid na Roinne Cultúir, a bhfuil mar aidhm aige daoine a spreagadh tiomantas pearsanta a ghlacadh an Ghaeilge a fhoghlaim. Tá ag éirí go hiontach leis an fheachtas agus bhain sé a chéadsprioc de 10,000 foghlaimeoir amach taobh istigh de tamall gairid agus tá sprioc nua de 20,000 foghlaimeoir Gaeilge faoin bhliain 2020 ag an fheachtas. Faoi láthair, ta breis agus 14,500 foghlaimeoir cláraithe le tiomantas Liofa. Le breis eolais a fháil ar an dianchúrsa nó ar ranganna eile Gaeilge in Ard Mhacha nó le spás a chur in áirithe, dean teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

 

Armagh-based community development group, CAIRDE Teo, are joining up with Armagh GAA to offer an opportunity to those interested in Irish to learn our native tongue and to brush up on their language skills. Intensive Irish language courses will be held in the Athletic Grounds from 11am to 4pm on Saturday 14 November for beginners, intermediate and advanced levels. The cost of £10 includes lunch. Cairde Teo and Armagh GAA have held similar courses before and they have proven to be extremely popular with learners from throughout Armagh and indeed from across Ulster attending our classes. The classes have also received the backing of a number of inter-county stars from Armagh with senior hurling goalkeeper Simon Doherty and senior footballers Charlie Vernon, Oisín Mac Íomhair and Aidan Forker attending the classes to brush up on their Irish.

Cairde Teo supports the Department of Culture’s Líofa campaign, which encourages people to sign up to a personal pledge to learn Irish. The campaign has proved a massive hit and having reached its target of attracting 10,000 learners to sign up for Irish lessons, has now expanded and aims to attract 20,000 Irish language learners by the year 2020. At present, 14,500 people have already signed up to the Líofa pledge. For more information on the intensive Irish course or other Irish classes in Armagh or to book a place in one of the classes, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Gaeil Ard Mhacha ag Oireachtas na Gaeilge

Oireachtas 1Tá grúpa fuinniúil Gaeilgeoirí as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó chuairt trí lá chuig Oireachtas na Samhna a bhí ar siúl i mbliana in Óstán Iarthar na Cathrach i mBaile Átha Cliath. Bhí ionadaíocht bhreá ag cathair na n-ardeaglasí i mBaile Átha Cliath le toscairí ó CAIRDE Teo, Gael Linn, Macha Media, Coláiste Chaitríona agus Aonach Mhacha i láthair ag an fhéile bhliantúil Ghaelach.

Leanann Oireachtas na Samhna traidisiún ársa ár sinsear le mórchuinniú nó mórthionól le díospóireachtaí agus siamsaíocht a dhéanamh agus cuireann sé fáilte roimh óg agus aosta, roimh an scríobhneoir, file, amhránaí, rinceoir, ealaíontóir, scéalaí, aisteoir, reacaire, cumadóir, ceoltóir agus roimh Ghaeil ó Éire agus ó níos faide anonn. Tá imeachtaí an Oireachtais an-tábhachtach do chur chun cinn na Gaeilge agus do cheiliúradh ar oidhreacht theanga, chultúrtha agus ealaíne na nGael.

Thug CAIRDE Teo cuireadh do Ghaeilgeoirí óga atá bainteach leis an tionscadal Raidió Mhacha teacht leo chuig Óstán Iarthar na Cathrach don mhórcheiliúradh i mbliana. Roghnaíodh Erin Nic Ghiolla Cheara agus Failenn Nic Fhionnbhairr, beirt dalta GCSE ó Choláiste Chaitríona, agus Oisín Mag Aoidh, mac léinn Gaeilge ó Ollscoil Uladh Doire, le freastal ar na comórtais i mbliana agus le h-agallaimh a thaifeadadh le daoine mór le rá i saol na meáin, an chultúr, na n-ealaíon agus na siamsaíochta. Cuideoidh daltaí eile ón tionscadal Raidió Mhacha le Erin agus le Failenn le clár raidió Gaeilge a léiriú i gcomhar le Raidió Fáilte i mBéal Feirste.

Tugadh cuireadh don triúr Gael óg mar chuid de chúrsa treanála raidió atá á reáchtáil ag CAIRDE Teo i gcomhar le Raidió Fáilte agus le Radio Coalisland. Tá an cúrsa treanála, a bhfuil turais chónaithe go Baile Átha Cliath, go Béal Feirste agus go hAlbain mar chuid de, á mhaoiniú ag BBC Children in Need agus ag Foras na Gaeilge.

Chomh maith le h-agallaimh á réiteach le réaltaí an Oireachtais, bhí na daoine óga as Ard Mhacha ábalta sult a bhaint as an atmaisféar iontach a bhíonn thart ar Oireachtas na Samhna. Bhí na céadta mac léinn ó ollscoileanna na hÉireann páirteach i mórdhioscó bréagéadaí agus bhí na céadta i láthair ag an imeacht sóisialta iomráiteach, an Cabaret Craiceáilte, a bhíonn á reáchtáil ag láithreoir RTÉ Rónán Mac Aodha Bhuí, le scoth na gceoltóirí Gaelacha. D’fhreastail an grúpa ó CAIRDE Teo ar an seó nuálach grinn, An Gaeilgeoir is Greannmhaire, togra atá á reachtaíl ag Gaeil óga díograiseacha ón phríomhchathair agus ó áiteanna eile ar fud na tíre. Shuigh an dream as Ard Mhaha isteach i bpríomhionad Iarthar na Cathrach do phríomhchomórtas rince ar an sean-nós a craoladh beo ar TG4 agus do bhuaicphointe na féile, comórtas amhránaíochta Chorn Uí Riada.

Oireachtas 4Labhair Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, fá eispéireas an Oireachtais:
“Mheas muid go raibh sé tábhachtach deis a thabhairt do na daoine óga blaisín a fháil den fhéile is mó i bhféilire na nGael. Buaicphointe na bliana atá san Oireachtas do na mílte Gaeilgeoirí agus bíonn meascán iontach de chainteoirí dúchais ó na ceantair éagsúla Gaeltacha agus cainteoirí líofa agus foghlaimeoirí ó achan chuid den tír. Cuireadh iontas ar na daoine óga nuair a labhair said le Gaeilgeoirí ó thíortha eile. Bhí dream maith i láthair i mbliana ó Cheanada agus ó Mheiriceá a raibh Gaeilge líofa acu, chomh maith le daoine ó Albain, ó Shasana agus ó achan chuid den Eoraip, go háirithe ón Pholainn, ó Phoblacht na Seice agus ón Rúis. Fuair said taithí an-luachmhar ar earnáil na meáin Ghaeilge agus deis iontach líonraithe a bhí san fhéile dóibh, le h-ionadaithe ó eagraíochtaí, gnóthaí agus cuideachtaí meáin Gaeilge. Tá súil againn go dtig leis na daoine óga an taithí sin a úsáid le cuidiú leo cúrsa treanála Raidió Mhacha a chur i gcrích agus lena smaointí féin a fhorbairt ar fhiontair nua pobail a dtiocfadh forbairt na Gaeilge a fheabhsú in Ard Mhacha.”

 

Oireachtas 3A group of enterprising Irish speakers based in Armagh has just returned from a 3 day visit to ‘Oireachtas na Samhna’, held this year in the expansive setting of the City West Hotel in Dublin. The Cathedral City was well represented in Dublin with delegates from CAIRDE Teo, Gael Linn, Macha Media, Coláiste Chaitríona and Aonach Mhacha all in attendance at the annual Irish language festival.

The word Oireachtas originally meant a meeting or congregation of ruling authorities in Ireland in the 7th century. To this day, ‘Oireachtas na Samhna’ follows that noble tradition of assembly and debate established by our ancestors hundreds of years ago, welcoming young and old, the writer, the poet, the singer, the dancer, the artist, the storyteller, the actor, the impersonator, the composer of music and songs, the musician and the people of Ireland at home and abroad.Oireachtas events are very important in promoting the Irish language and in celebrating linguistic, cultural and artistic inheritance while also providing opportunities for social, professional and artistic interaction.

Local Irish language cooperative CAIRDE Teo invited Irish language students from their Raidió Mhacha project to join them in the City West hotel for the duration of this year’s celebrations and competitions. Erin McKerr and Failenn Gaynor, two GCSE students at Coláiste Chaitríona, and Oisín Mag Aoidh, an undergraduate studying Irish at Ulster University, Derry, were nominated to attend this year’s ceremonies and to record interviews with prominent figures from the worlds of media, culture, arts and entertainment. Fellow students on the Raidió Mhacha project will assist Erin and Failenn to produce an Irish language radio show in conjunction with Raidió Fáilte in Belfast.

The three young Gaels were invited to the Oireachtas by CAIRDE Teo as part of the organisation’s community radio training course, which is being delivered in partnership with Raidió Fáilte and Radio Coalisland. The training course which involves residential trips to Dublin, Belfast and Scotland is being provided with financial assistance from BBC Children in Need and Foras na Gaeilge.
As well as arranging interviews with the stars of Oireachtas 2015, the young people from Armagh were able to join in the fantastic atmosphere that surrounds the annual Oireachtas na Samhna festival. Hundreds of students from universities across Ireland took part in a special Halloween fancy dress disco and the famous Cabaret Craiceáilte, which is organised by RTÉ radio presenter Rónán Mac Aodha Bhuí, drew hundreds of revellers with a fantastic line-up of musicians. The group from CAIRDE Teo joined the audience for the filming of a new Irish language stand-up comedy show called An Gaeilgeoir is Greannmhaire, which is soon to be broadcast on TG4. The Armagh contingent also settled in to the Citywest auditorium for the main sean-nós dancing competition, which was broadcast live on TG4, as well as the climax of the Oireachtas festival, the Corn Uí Riada singing competition.

Oireachtas 5Irish Language Development Officer with CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, spoke about the Oireachtas experience:
“We felt that it was important this year to give the young people an opportunity to experience the biggest festival in the Irish language community. The Oireachtas is the highlight of the year for thousands of Irish speakers and there is a fantastic mix of native speakers from the various Gaeltacht regions and fluent speakers and learners from throughout Ireland. The young people were also surprised to see the number of Irish speakers from different countries. This year, there was a large crowd of Canadians and Americans, who were all fluent in Irish, as well as many others from Scotland, England and across Europe, including Poland, the Czech Republic and Russia. They gained invaluable experience in the Irish language media sector and the festival was a fantastic networking opportunity, with representatives from Irish language organisations, businesses and media companies. We hope that the young people can use the experience they gained to help them complete the Raidió Mhacha training course and to develop their own ideas for new community enterprises in Armagh, that have the potential to further the development of our native language.”

Peil Comhrialacha ar na bacáin

Turas chuig Peil na Rialacha Idirnáisiúnta-page-001Beidh Cairde Teo ag eagrú turais Ghaeilge go Páirc an Chrócaigh don chluiche Éire v An Astráil i bPeil na Rialacha Idirnáisiúnta. Turas do dhaltaí Gaelscoile agus iardhaltaí bunscoile é seo. Beidh costas £5 ar an turas agus ní mór áit a chur in áirithe roimh 5pm Dé Luain 9 Samhain. Is féidir le daltaí i Rang 6 & 7 freastal ar an turas ach duine fásta bheith leo – costas £5 páiste £20 duine fásta. Le spás a chinntiú ar an turas, buail isteach chuig oifig Cairde Teo roimh an dáta druidte leis an táille agus le foirm chláraithe a chomhlánú. Eolas ó sean@cairdeteo.com 028 3751 5229.
(Tabhair faoi deara nach mbeidh an siopa oscailte Dé hAoine 30 D.F. ná Dé Sathairn 31 D.F.)

Cairde Teo are organising an Irish langauge trip to the Ireland v Australia International Rules game in Croke Park on Saturday 21 November. The trip is for students at Irish medium post-primary schools and former Gaelscoil students. The cost is £5 and tickets must be booked by 5pm on Monday 9 November. Pupils in Rang 6 and Rang 7 may also attend if accompanied by an adult – cost £5 for child £20 for adult. To book a place, you must call in to the Cairde Teo office to fill out a registration form before the closing date with the fee. Further information from sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.
(Please note that Seán will not be in the office on Friday or Saturday 30 and 31 October.)

Ceiliúradh na Samhna in Ard Mhacha

Samhain 2Tá cuireadh á thabhairt do pháistí ó Ghaelscoileanna áitiúla agus dá gcuid teaghlaigh le páirt a ghlacadh i gceiliúradh speisialta ar fhéile na Samhna a bheas á reáchtáil ag CAIRDE Teo. Beidh an ceiliúradh ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa Déardaoin 29 Deireadh Fómhair agus chomh maith le ceardlann ealaíne le coinnealacha agus ceirdeanna Samhna a dhearadh, beidh cluichí Samhna ann agus turas le h-amharc ar thaispeántas tinte ealaíne ag Lochanna Chreag Abhann.
Beidh na ceardlanna ag tosú ar 6pm agus beidh bus ag imeacht as Ard Mhacha ar 7pm le bheith ag Creag Abhann in am do cheann de na taispeántas tinte ealaíne is mó in Éirinn.

Tá ceiliúradh an lae inniu de Hollowe’en bunaithe ar an tseancheiliúradh Ceilteach don tSamhain, a rinne ceiliúradh ar dheireadh an fhómhair agus tús mhíonna dorcha an gheimhridh. Tá an nós de trick or treating bunaithe ar thraidisiún Gaelach na cleamaireachta, nuair a chuir daoine bréagéide orthu le iad féin a cheilt ar na síoga agus a chuaigh thart ag ceol agus ag canadh ó theach go teach le bia a fháil. Maisíodh tornapaí agus cuireadh coinneal istigh ann le solas a thabhairt go bhfeicfeadh na cleamairí an bealach, traidisiún atá coitianta go fóill ach le puimcín in úsáid in áit tornapa.

Beidh an ceardlann ealaíne á sholáthar i nGaeilge. Más rud é go bhfuil do pháiste ag iarraidh freastal, déan teagmháile le Seán ag Cairde Teoar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr.

Samhain 1Children from local Irish medium primary schools and their families are being invited to take part in a special Hollowe’en celebration along with local Irish language community development cooperative CAIRDE Teo. The celebration which will take place at the Ceannáras building at the Athletic Grounds on Thursday 29 October will include a Hollowe’en-themed arts and crafts workshop to make Hollowe’en candles and pumpkin tea-light holders, Hollowe’en games and a trip to watch the spectacular fireworks display at Craigavon Lakes. The workshops will get underway at 6pm and the bus will leave Armagh at 7pm to arrive at Craigavon in time for one of the biggest firework displays in Ireland.

The celebration of Hollowe’en derives from the ancient Celtic celebration of Samhain, which marked the end of the harvest and the beginning of the darker months of winter. The poplular Hollowe’en activity of trick or treating is based on the Gaelic tradition of mumming, when people dressed up in costumes to disguise themselves from the síoga or fairies and went from house to house singing or reciting verses in exchange for food. Turnips were carved and a candle placed inside to light the way for the mummers, a tradition which is still in common practice with the turnip being replaced by a pumpkin.

The arts and craft workshop will be delivered in Irish. If your child would like to attend, contact Seán at Cairde Teo on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com or call into the Cult Úr Irish language and culture craft shop in the Eurospar.

Ag súil ar fíorimeall na hÉireann

The Gobbins 6Thug grúpa siúlóide Gaeilge Ard Mhacha, Siúil, thug siad cuairt ar cheann de na siúlóidí turasóireachta is dramatúla in Éirinn ar na mallaibh nuair a chaith said an lá ag an chosán úrfhorbartha cósta ag na Gobáin gar don Cheann Bhán in Oileán Mhig Aoidh. An chiall atá leis na Gobáin ná ná píosaí talaimh nó cinn tíre atá ag síneadh amach no ag gobadh amach san fharraige.

Osclaíodh an chéad chosán cósta ann sa bhliain 1902 nuair a d’fhéach Berkeley Deane Wise, innealtóir cumasach as Loch Garman a bhí ag obair le Northern Counties Railway Company, nuair a d’fhéach sé lena chur le soláthar turasóireachta an cheantair. Ag síneadh amach thar cósta garbh Aontroma, thóg Wise roinnt cosán thar chinn tíre, thar stacaí agus trí hluaiseanna ar fíorimeall an chósta le sraith droichead agus casán tógtha. Thit an chéadchosán seo i léig thar na blianta agus tréigeadh é ach rinne Comhairle Latharna athnuachan air le droichid úra agus le casáin threisithe, a bhuí le h-airgead ón Eoraip agus ó fhoinsí eile.

Bhain na Gaeil as Ard Mhacha an-sult as na radhairc mhórthaibhseacha de na beannta agus den fharraige agus iad ag trasnú na ndroichead agus na gcosán. Tá an cosán leagtha i roinnt pluaiseanna agus tolláin fosta, rud a chuir le dramatúlacht na siúlóide. Tugann an ceantar tearmann do na mílte éan mara  i rith an tsamhraidh, agus bíonn an t-éan breac, crosáin agussaidhbhéir  ann. Ba sa limistéar fá na beannta seo ar thángthas ar an aon fhionnachtain in Éirinn i dtaca le dineasáir de, chomh maith le h-iontaisí d’ainmhithe réamhstaire na mara. Tá a mianra féin ag an cheantar seo, ar a dtugtar gobbinsite, ar féidir a fheiceáil mar chriostal bán sa charraig ag tús an chosáin.

The Gobbins 2Bhí lá den chéad scoth ag na rannpháirtithe ag siúlóid na nGobán agus d’fhan an ghrian leis an ghrúpa don lá. Tá an grúpa ag súil go mór le dúshlán úr nuair a ghlacfaidh said páirt sa chlár nua aclaíochta Saol, a thabharfas bláisín den tseoltóireacht, den chadhcáil agus den mharcaíocht. Mar chuid den chlár úr, beidh an grúpa ag tógáil a gcurrach féin le cuidiú Chumann Oidhreacht Bhadóireachta Loch nEathach. Le tuilleadh eolais a fháil ar an ghrúpa cnocadóireachta nó ar an chlár aclaíochta, is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Forbartha Gaeilge Cairde Teo Seán Ó Maoilsté ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

 

Armagh’s bilingual walking group Siúil, which is organised by Irish language community group Cairde Teo, paid a visit to one of Ireland’s most spectacular tourist attractions recently, when they spent the day at the newly refurbished Gobbins Coastal Path near Whitehad in Islandmagee. The Gobbins, which comes from the Irish Na Gobáin, gets its name from the many small headlands that reach out into the sea.
The path was originally opened in 1902 by Berkeley Deane Wise, an accomplished engineer from Wexford, who was working for the Northern Counties Railway Company, who aimed to increase the tourism offering in the area. Stretching along the rugged coastline, Wise constructed a path which crossed numerous headlands, promentaries, sea stacks and caves at the very edge of the coast with a series of bridges and constructed walkways. While the original path fell into disrepair and was subsequently abandoned, Larne Borough Council recently redeveloped the trail and installed new bridges and artificial paths, with assistance from the European Interreg Programme.

The Gobbins 4The Armagh Gaels enjoyed the spectacular views of the cliffs and coastline, as they traversed the series of bridges and paths. The route also took in a number of caves and tunnels, which added to the dramatic walk. The area provides a habitat for thousands of birds during the summer months, including puffins, razorbills and kittiwakes. It is also the site of the only dinosaur-related discovery in Ireland, as well as the site of a number of fossils belonging to prehistoric marine animals. The area has its own unique mineral, known as gobbinsite, which can be seen as a white crystal in the rock at the beginning of the coastal path.

With the weather on their side, the walk proved to be a huge success and was enjoyed by all participants. The walking group are looking forward to a new challenge when they will take part in Cairde Teo’s fitness programme Saol, which will offer taster sessions in sailing, kayaking and horse building. As part of the new programme, the group will also build their own currach, with the help of Lough Neagh Boating Heritage Association. For more information on the hillwalking group or for more information on the fitness programme, you can contact Irish language development Officer Seán Ó Maoilsté sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Taispeántas ar an Iúr & i nDún Dealgan

Fógra ó Chraobh an Iúir de Chonradh na Gaeilge

an scoilt NUANewry and Dundalk Branches of Conradh na Gaeilge are combining to examine the historic 1915 Ard Fheis which witnessed the dramatic departure of Douglas Hyde as long-standing President of Conradh na Gaeilge (holding that office since the League’s inception in 1893) partly as a result of I.R.B. manoeuvrings which saw the League adopt, for the first time, an overtly political aim to its constitution. The Ard Fheis in Dundalk, which coincided with a very successful and non-controversial Oireachtas na Gaeilge in the town, will be explored through open access to rare, hard copies of the League’s newspaper, An Claidheamh Soluis. Indeed, over 300 issues from various years will be available for perusal during the sessions in Dundalk and Newry. In addition, two bound volumes of An Claidheamh Soluis (1899 and 1900), on temporary loan from the Cardinal O Fiaich Library and Archive in Armagh, will also be available. These offer fascinating insights into the early years of the Gaelic League in the north where Newry and its still Irish speaking hinterland was arguably the most advanced district. The bound volumes are replete with reports from Newry, Dundalk, Omeath, Warrenpoint, Bessbrook, Camlough, Rostrevor, Dromintee… in years which saw the spectacular growth of the Gaelic League across the island. A highly ornate address, co-presented to Douglas Hyde in Dundalk in 1915 by Canon Quin of Bessbrook, will assume a central position in a mini-exhibition. An impressive national Gaelic League pop-up display entitled ‘An Ghaeilge agus 1916’ will also be on show on only its second outing in Ireland.

The talks in both venues will be in Irish and pitched at a general interest level, though any student of the cultural and linguistic revival in pre-1916 Ireland will find the ‘Claidheamh Soluis’ bilingual materials accessible and suitably detailed. This joint venture, entitled ‘An Scoilt’ (The Split), will run in Newry’s Gaeláras Mhic Ardghail, on Monday 19th October at 7.00pm and in a newly renovated Áras an Chonartha, Dún Dealgan on Wednesday 4th November at 7.30 pm. ‘An Scoilt’ is supported by Foras na Gaeilge and admission is free.

Investment plan to create 1,160 jobs unveiled

CnaG plan launch 3A new all-island investment plan was launched in Mansion House, Dublin, on Tuesday, 6 October 2015, which could create over 1,160 jobs and provide a huge variety of opportunities for the public to use the Irish language.

The investment plan is being proposed by over 70 Irish-language and Gaeltacht groups, including community and all-island organisations such as CAIRDE Teo and their funding authorities, and the groups are looking for all political parties to show their support for the plan in their general election manifestos.

The community and all-island organisations are also looking for representative commitments to ensure that the investment plan is acted upon, including the appointment of Senior Ministers north and south to act on behalf of the Irish language and the Gaeltacht and to ensure that the plan is well managed and implemented in full.

Cóilín Ó Cearbhaill, President of Conradh na Gaeilge says:
“The Dublin Government is planning to spend €1.5 billion more next year – we want to ensure that the Irish language and the Gaeltacht communities’ needs are addressed as part of this. With a small investment, the plan would return a huge employment boost and provide many more opportunities for the public to use Irish, or to learn the language. This is why Conradh na Gaeilge are calling on every political party – north and south – to commit to funding this all-island investment in the Irish language community.”

Julian de Spáinn, General Secretary of Conradh na Gaeilge says:
“The Irish people have repeatedly reiterated their support for the Irish language in various reports and surveys, and indeed they have even indicated lately that more funding should be provided to this end, but the public also want and need more chances to use the language. The targeted funding being sought in this investment plan would afford communities across the country further opportunities to speak and learn the language, especially at a local level.”

CnaG plan launch 2Caoimhe Ní hEaraill, volunteer with CAIRDE Teo says:
“This is the first time that the Irish-language and Gaeltacht organisations within the community have agreed on specific schemes and projects with the relevant authorities, in order to make the most significant progress and to achieve the best value for money possible, based on all the expertise and experience in the sector. CAIRDE Teo has been working within the community for years, and we see that there are numerous benefits to be gained from this Irish-language and Gaeltacht investment plan for our own area thanks to the fact language services will be available to the local people – this means that there will be more employment and enterprise in the area as well, and that more people will have the opportunity to use Irish in Armagh too. Now all we need is for our political representatives to support the advice coming from these grassroots groups and to commit to investing in the language and in the Gaeltacht.”

Conradh na Gaeilge, CAIRDE Teo, and the other 70+ groups involved in the Irish-language and Gaeltacht investment plan being launched in Mansion House, Dublin, are calling on all political parties to pledge their support for the commitments sought in the plan, and for general election candidates and their political parties to include the specific commitments in their election manifestos.

Plean infheistíochta le 1,160+ post a chruthú

CnaG plan launch 3Seoladh plean nua infheistíochta uile-oileánda ag Teach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath, Dé Máirt, 6 Deireadh Fómhair, a d’fhéadfadh breis ‘s 1,160 post a chruthú agus réimse leathan deiseanna a sholáthar don phobal leis an Ghaeilge a úsáid.

Tá an plean infheistíochta á chur chun tosaigh ag níos mó ná 70 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta – eagrais phobail agus uile-oileánda cosúil le CAIRDE Teo, agus na húdaráis mhaoinithe s’acu san áireamh – agus tá na grúpaí ag iarraidh go léireoidh gach páirtí polaitíochta tacaíocht don phlean sna forógraí olltoghcháin s’acu.

Tá bearta ionadaíochta á lorg ag na grúpaí pobail agus uile-oileánda chun go gcuirfear an plean infheistíochta i ngníomh chomh maith, ina measc go gceapfaí Airí Sinsir thuaidh agus theas chun feidhmiú ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta agus chun dea-bhainistiú agus feidhmiú iomlán an phlean infheistíochta a chinntiú.

Deir Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:
“Tá sé beartaithe ag an Rialtas ó dheas €1.5 billiún níos mó a chaitheamh an bhliain seo chugainn – teastaíonn uainn a chinntiú go gcaitear go cothrom leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht; le hinfheistíocht bheag, bheadh borradh fostaíochta mar thoradh ar an bplean mar aon le méadú ar líon na ndeiseanna a bheadh ag an bpobal an Ghaeilge a úsáid nó a fhoghlaim. Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar gach páirtí polaitíochta gealltanas a thabhairt go gcuirfí an maoiniú ar fáil don infheistíocht uile-oileánda seo sa Ghaeilge.”

Deir Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge:
“Is iomaí uair go bhfuil muintir na hÉireann tar éis a gcuid tacaíochta a léiriú don teanga san iliomad suirbhéanna agus tuairiscí, agus go deimhin thug siad le fios le déanaí go mba chóir go gcuirfí tuilleadh maoinithe ar fáil chuige seo, ach ní mór níos mó deiseanna leis an teanga a úsáid a sholáthar don phobal freisin – sin atá de dhíth uathu, agus sin atá á lorg acu. Thabharfadh an maoiniú spriocdhírithe atá á lorg sa phlean infheistíochta seo breis deiseanna do phobail áitiúla ar fud na tíre chun an Ghaeilge a labhairt agus chun í a fhoghlaim, go háirithe ag leibhéal logánta.”

CnaG plan launch 2Deir Caoimhe Ní hEaraill, oibrí deonach le Cairde Teo:
“Is í seo an chéad uair do na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta scéimeanna agus tograí sonracha a aontú leis na húdaráis chuí, ar mhaithe leis an dul chun cinn is mó a dhéanamh ar son na teanga agus chun an luach is fearr ar airgead a bhaint amach, bunaithe ar shaineolas agus ar thaithí uile na hearnála. Tá CAIRDE Teo ag obair i measc an phobail le blianta beaga anuas, agus is léir dúinn gur iomaí buntáiste a bhaineann leis an phlean infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta seo don toghcheantar s’againn toisc go mbeidh seirbhísí teanga ar fáil don phobal áitiúil – ciallaíonn sé seo go mbeidh tuilleadh fostaíochta agus fiontraíochta ar fáil sa cheantar freisin, agus go mbeidh níos mó deiseanna ag daoine leas a bhaint as an teanga in Ard Mhacha chomh maith. Níl de dhíth uainn anois ach go dtacódh na hionadaithe polaitíochta s’againn leis an chomhairle atá ag teacht ó na grúpaí pobail seo, agus go dtabharfaidís a bhfocal go ndéanfar an infheistíocht seo sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht.”

Tá Conradh na Gaeilge, CAIRDE Teo, agus na 70+ grúpa eile atá bainteach leis an phlean infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta ag éileamh ar gach páirtí polaitíochta sa tír a dtacaíocht a mhóidiú do na gealltanais atá á lorg sa phlean infheistíochta, agus ar na hiarrthóirí olltoghcháin agus ar na páirtithe s’acu na coimitmintí sonracha sin a lua sna forógraí olltoghcháin s’acu.