Clár imeachtaí an tsamhraidh

10432964_667553073328235_5085380210894082115_nClár imeachtaí an tsamhraidh:

Dé Luain 6 Iúil – Dé hAoine 10 Iúil Campa Mhacha
Dé Sathairn 25 Iúil 10am Siúlóid na Saoirse in Ó Méith Mara
Dé hAoine 31 Iúil 10am Turas eachtraíochta do dhéagóirí
Dé Domhnaigh 2 Lúnasa (am le deimhniú) Siúlóid Lúnasa ar Shliabh Fuait
Dé Luain 3 Lúnasa 12.30pm Picnic Teaghlaigh ag Eamhain Mhacha le Cleamairí Ard Mhacha
Dé hAoine 7 Lúnasa 8.30am Turas lae go Reachrainn
Dé hAoine 21 Lúnasa 10am Turas teaghlaigh go Feirm Spraoi & mionghalf

Eolas no le háirithint a dhéanamh, sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Siúlóid an tsamhraidhSummer programme of activities

Monday 6 July – Frinday 10 July Campa Mhacha
Saturday 25 July 10am Walk and FIBI commemoration in Omeath
Friday 31 July 10am Daytrip to Craigavon Watersports for teenagers (Irish medium secondary students and former bunscoil)
Sunday 2 August (time tbc) Lughnasa walk on Carrickatuke
Monday 3 August 12.30pm Family Picnic at Navan Fort with Armagh Rhymers
Friday 7 August 8.30am Day trip to Rathlin Island
Friday 21 August 10am Family trip to fun farm and mini-golf

Eolas ó sean@cairdeteo.com 028 3751 5229

 

Siúil agus FIBI ar Shliabh Feá-page-001

Siúil agus Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta le chéile

Siúil agus FIBI ar Shliabh Feá-page-001Ar 25 Iúil 1938, chuaigh Poblachtánaigh sa Spáinn thar an Abhainn Ebro le h-ionsaí deiridh a dhéanamh ar Arm Phoblacht na Spáinne i gCogadh Carad na tíre sin. Chuaigh Briogáid XV thar an anhainn gar d’Asco agus bhí bratach na Catalóine á iompar ag Mícheál Ó Riordáin.

Ar an Satharn 25 Iúil 2015, beidh an grúpa SIÚIL a eagraíonn CAIRDE Teo ag bualadh le Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta in Éirinn le siúlóid chomórtha ar Shiúlóid na Saoirse a dhéanamh a fhad leis an charn atá suite in aice le carrchlós uachtair Choill Shliabh Feá. Comóradh atá sa charn ar seachtar brigadista ón cheantar, seisear acu a d’éag i streachailt na saoirse sa Spáinn.

Suíomh fóirsteanach é an tsiúlóid thar Loch Chairlinn le cuimhneamh ar Mhícheál Ó Ríordáil ag dul thar an Ebro.

Tiocfaidh an grúpa le chéile in Ó Méith in aice le hÓstán Granvue ar 9.30am ar an 25 Iúil. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 10.00am ag leanstan chosáin chaillte an tsean-iarnróid idir Ó Méith agus Cairlinn. I ndiaidh 2 mhíle, fágfaidh muid na cosáin inár ndiaidh le dul suas i bPáirc Foraois Shliabh Feá a fhad leis an charn, áit ina mbeidh searmanas gearr i gcuimhne ar na brigadistas. As sin, rachaidh muid ar ais chuig Óstán Granvue ar bhealach eile agus beidh imeacht beag sóisialta ann. Sé mhíle ar fad atá sa tsiúlóid ach is féidir teacht ar an charn go furasta sa charr má tá daoine ag iarraidh freastal ar an chomóradh gan páirt a ghlacadh sa tsiúlóid.

Mairfidh an tsiúlóid ann agus an tsiúlóid ar ais thart ar 90 bomaite agus beidh muid ar ais in Ó Méith thart ar 2.00pm.

Scaipígí an scéal le bhur dtoil! 

¡La lucha continúa!

 

 

On July 25th 1938, Republicans in Spain crossed the River Ebro to launch what was the final offensive of the Army of the Spanish Republic in the Spanish Civil War. The XV Brigade crossed the River near Asco with Mícheál Ó Riordáin carrying the flag of Catalonia.

On Saturday 25th July 2015, CAIRDE Teo’s walking group ‘SIÚIL’ will be joining forces with FIBI to stage a memorial walk or “Siúlóid na Saoirse” to the carn near the upper Sliabh Feá Forest Car Park. The carn commemorates the seven known Brigadistas from the surrounding area, six of whom gave their lives in the struggle for freedom in Spain.

The location, overlooking Carlingford Loch, is also an appropriate setting to remember Mícheál Ó Riordáin’s crossing of the Ebro.

We will assemble at the shore in Omeath, beside the Granvue Hotel, at about 9:30am on the morning of Saturday 25th. The walk will commence at 10.00am, following the “lost tracks” of the long closed Great Northern railway line between Omeath and Carlingford, now re-established as a “Greenway” walking route. After approximately 2 miles, we will leave the “tracks” to ascend through the Sliabh Feá Forest Park to the carn, where a short tribute to all the Brigadistas will take place. From there we will return on a slightly different route to the Granvue Hotel where it is hoped to organise a short social event. The overall walk is about 6 miles but the carn is easily accessible by car for those who wish to attend the commemoration but not partake in the walk.

The walk will be at least 90 minutes each way, which would leave us back in Omeath for about 2.00pm. 

Scaipígí an scéal le bhur dtoil!

¡La lucha continúa!

 

Picnic Teaghlaigh na Féile Lughnasa

Navan picnic 1Tá cuireadh á thabhairt do theaghlaigh Ghaeilge ó Ard Mhacha agus ón cheantar máguaird páirt a ghlacadh i bpicnic speisialta Gaeilge a bheas ar siúl ar 12.30pm ag Eamhain Mhacha Dé Luain 3 Lúnasa. Tá an picnic á eagrú ag CAIRDE Teo le ceiliúradh a dhéanamh ar fhéile ársa Ceilteach Lughnasa agus is féidir le teaghlaigh bualadh leo ag an láthair phicnicí taobh amuigh den chaifé ag ionad Eamhain Mhacha. Is féidir le teaghlaigh a bpicnic féin a thabhairt leo agus beidh neart spraoi ann don teaghlach ar fad.

Beidh Cleamairí Ard Mhacha mar aíonna speisialta ceolmhara ag an phicnic le béim a leagan ar an tseanfhéile Ghaelach. Beidh roinnt amhrán, rincí agus ceol thíos ag an ionad agus déanfaidh muid ár mbealach a fhad le hEamhain Mhacha féin i bparáid na gCleamairí. Beidh níos mó spraoi againn ag Eamhain Mhacha féin le roinnt cluichí do pháistí d’achan aois.  Is é an aidhm atá leis an phicnic ná páistí ó Ghaelscoileanna an cheantair a spreagadh an teanga a labhairt taobh amuigh den seomra ranga, go háirithe i rith an tsamhraidh, agus deis a thabhairt do thuismitheoirí bualadh le chéile agus smaointí a roinnt i dtaca le tógáil páistí i dtimpilleacht dhátheangach. Tagann an picnic seo sna sála ar phicnic an-rathúil a bhí ar siúl i mí Bealtaine ag an ionad céanna.

Navan picnic 3Más tuismitheoir le páistí thú ó Ghaelscoil agus más mian leat freastal ar an phicnic, is féidir labhairt le Seán sa siopa Gaeilge Seacht sa Eurospar, rphost a chur chuig sean@cairdeteo.com nó scairt a chur ar 028 3751 5229. Eagraíonn Cairde Teo imeachtaí teaghlaigh i rith na bliana le tacú le páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha. Más suim leat do theaghlach a thógáil trí mheán na Gaeilge nó má tá tú ag iarraidh níos mó Gaeilge a fhoghlaim, buail isteach ar oifig Cairde Teo le comhairle agus eolas a fháil ar na buntáistí uilig a bhaineann le tógáil agus le h-oideachas dátheangach.

Irish speaking families from across Armagh are being invited to take part in a special Irish language family picnic at 12.30pm at Navan Fort on Monday 3 August. The picnic is being organised by city-based Irish language and cultural group CAIRDE Teo to celebrate the ancient Celtic festival of Lughnasa and families may meet up at the picnic area outside the café at the Navan Centre. Families are encouraged to bring along their own picnics and join in the fun at Navan Fort.

Navan picnic 4We will be joined by Armagh Rhymers at the picnic who will help us celebrate the ancient Gaelic festival. There will be plenty of songs, dances and tunes at the centre and families will make their way to Navan Fort as part of a Rhymers parade. There will be plenty of fun at Navan Fort with traditional games for children of all ages. The aim of the picnic is to encourage children from local Irish medium schools to use their Irish outside of the classroom, especially during the summer, and to give parents the opportunity to meet up and share ideas about raising children in a bilingual environment. This picnic follows on from the highly successful picnic organised by CAIRDE Teo in May at the same location.

If you are a parent of children from the local Irish medium schools and you would like to attend the picnic, you can contact Seán in the Irish language gift shop, Seacht, located in the Eurospar shopping centre or on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229. Cairde Teo organises various family events to support children attending local Irish medium schools. If you are interested in raising your family through the medium of Irish or in learning Irish, call in to the Cairde Teo office for advice and information on the many benefits of a bilingual upbringing and education.

Turas lae go Reachlainn

Siúil ar Reachlainn-page-001Beidh CAIRDE Teo ag eagrú turais speisialta lae an samhradh seo go hOileán Reachlainn amach ó chósta Aontroma do Ghaeilgeoirí agus d’fhoglaimeoirí Gaeilge as Ard Mhacha. Beidh an turas ar siúl Dé hAoine 7 Lúnasa agus beidh bus ag imeacht as Ard Mhacha ar 8.30am agus ag pilleadh an oíche chéanna. Beidh an treoraí Brian Mac Lochlainn linn ar an lá le labhairt ar an taighde atá déanta aige i dtaca leis an chanúint ar leith Gaeilge a labhraíodh ar Reachrainn agus ar an chuimhne atá aige ar na cainteoirí deireanacha Gaeilge a mhair ar an oileán. Rachaidh muid ar shiúlóid threoraithe agus foghlaimeoidh muid faoi stair an oileáin. Is iomaí creach a tharla ar an oileán ag tosú leis na Lochlainnigh sa bhliain 795 agus na Sasanaigh sa séú céad déag. Deirtear fosta gur ar an oileán a d’amharc Raibeart Bruis ar an damhan álla a spreag é le h-iarracht eile a dhéanamh saoirse a bhaint d’Albain. Cé go raibh daonra de bhreis agus míle duine ar an oileán sa naoú hAois déag, níl ach daonra buan de 125 inniu. Bíonn muintir an oileáin ag brath ar an turasóireacht agus ar dhaoine a thugann cuairt ar an oileán don tumadóireacht, do na siúlóidí agus don éanbhreathnú. Tá na mílte éan mara ag cur fúthu ar Reachrainn agus tá iomrá ar an oileán mar gheall ar na puifíní. Is féidir spás a chur in áirithe le Seán trí sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 agus ní mór áit a dheimhniú roimh Dhéardaoin 20 Iúil.

CAIRDE Teo are organising a special day trip for Armagh Irish speakers and learners this summer to Rathlin Island off the north Antrim coast. The trip will take place on Friday 7 August, leaving Armagh at 8.30am and returning later that evening. We will be joined on the day by our guide Brian Mac Lochlainn who will speak of his research on the specific dialect of Gaelic spoken on the island and of his memories of the last native speakers of Rathlin Irish. Participants will take part in a guided walk of the island and we will learn of the history of Rathlin. The island was the scene of many raids, starting with the Vikings in 795 and the English attacks on the island in the 16th century. It is reputed that Robert the Bruce was staying on the island when he watched the spider attempting to spin its web and never giving up, which inspired him to go back and once again attempt to gain freedom and independence for Scotland. Although there was a population of over 1,000 on the island in the 19th century, the current figure for the permanent population of Rathlin stands at about 125, with a higher number during the summer. Islanders depend on tourism and on those who visit the island for scuba diving, walks and for birdwatching. Thousands of sea birds live on Rathlin and the island is well-known for the puffin colonies on its steep cliffs. If you wish to take part in the day trip, you must book a place by Thursday 30 July by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229.

Campa Mhacha 2015

campa macha1 2015Beidh Campa Mhacha ar siúl arís i mbliana ag Ionad Eamhain Mhacha ón Luan 6 Iúil go dtí an Aoine 10 Iúil. Seo an naoú bliain don champa samhraidh is rathúla sa chathair agus an t-aon champa in Ard Mhacha a fhreastalaíonn ar dhaltaí Gaelscoile amháin. Tá dhá fo-champa ann. Tá ceann acu dírithe ar pháistí idir Rang 1 agus Rang 3 agus i measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl, beidh cluichí, ceol, scéalaíocht agus ealaíon, bhéarfaidh Cleamairí Ard Mhacha cuairt, beidh ceardlann i ndéanamh milseán agus beidh turas chuig Tír na bhFathach ag Sliabh gCuilinn. Tá an dara campa dírithe ar pháistí ó Rang 4 fo Rang 7 agus áirítear ar na h-imeachtaí drámaíocht, sport agus ealaíon, turais báid ar an Abhainn Mhór agus turas go Páirc an Chrócaigh.

Is é príomhchuspóir an champa ná Gaeilgeoirí óga a spreagadh leis an teanga a úsáid taobh amuigh de thimpilleacht na scoile. Mairfidh an campa idir 10am agus 4pm. Ní mór do pháistí lón pacáilte a thabhairt leo achan lá agus na héadaí cuí bheith acu do ghníomhaíochtaí an lae. Tá foirmeacha iarratais anois ar fail ó oifig CAIRDE Teo sa siopa Gaeilge atá lonnaithe in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis.

Faigheann an campa páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an Údarás Oideachais agus ó Fhoras na Gaeilge. Tá táille £25 ann don chéad pháiste sa chlann agus £20 d’achan pháiste ina dhiaidh sin sa chlann chéanna, rud a chuidíonn linn a chinntiú go dtig campa samhraidh ardchaighdeáin a sholáthar le scoth na n0-imeachtaí agus na dturas. Tá líon teoranta spásanna ar fáil agus le tuilleadh sonraí a fháil nó le do pháiste a chlárú don eispéireas speisialta cultúrtha seo, dean teagmháil le h-oifig CAIRDE Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com. Is féidir linn teagmháil a dhéanamh linn ar laethanach Facebook Cairde Teo nó ar Twitter @cairdeteo.

 

10440645_667553119994897_8579009275258157848_nArmagh’s annual Irish language summer camp, Campa Mhacha, will take place this year at the Navan Centre between Monday 6 July and Friday 10 July. The popular camp, now in its ninth year, is organised by city-based community group CAIRDE Teo for children who attend Irish medium primary schools. The first camp is for children between Rang 1 and Rang 3 and activities will include games, music, storytelling and art, as well as a visit from the Armagh Rhymers, a special sweet-making workshop and a trip to the Giant’s Lair at Slieve Gullion. The second camp is for children between Rang 4 and Rang 7 and includes activities such as drama, sports and art, with boat trips on the Blackwater river and a trip to Croke Park.

The primary aim of the Camp is to encourage local children to use spoken Irish outside the school environment. Camp activities will take place between 10am and 4pm . Children must bring a packed lunch each day and have appropriate clothing for that day’s activities. Applications for this year’s camp are now open and forms are available in the Cairde Teo office which is located in the Irish language and Celtic craft shop Seacht, in the Armagh City Shopping Centre on Thomas Street.

998355_484555034961374_1221054103_nThe Camp receives partial financial assistance from the Education Authority’s Youth Service and from Foras na Gaeilge. However, a nominal surcharge of £25 for a first child and £20 for subsequent children is required to cover the costs of delivering a high quality, professional summer camp. A limited number of places are still available for this year’s Camp. For further details or to register your child for this unique cultural experience, please contact CAIRDE Teo’s office on 028 (048) 37 515229 or e.mail sean@cairdeteo.com. Alternatively, visit the CAIRDE Teo facebook page or you can reach us on Twitter at @cairdeteo.

Scoláireachtaí bronnta ar cheathrar daltaí áitiúla

scoláireachtaí WAC CairdeBhí an t-ádh le ceathrar daltaí as Ard Mhacha atá i ndiaidh tairbhe a bhaint as comhthionscnamh idir CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar, comhthionscnamh a bhfuil mar aidhm aige cuidiú le daltaí áitiúla freastal ar chúrsaí Gaeltachta i nDún na nGall.

Bhain Nikita Ní Raifeartaigh, dalta Bliain 9 in Acadamh Naomh Pádraig, Molly Nic Airt, dalta Bliain 10 i gColáiste Chaitríona, Nathan Crampton, dalta Bliain 10 i gColáiste Phádraig agus Brógán Mac Ardail, dalta Bliain 11 i gColáiste Phádraig, bhain siad scoláireacht £100 faoin scéim a thugann cúnamh do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh leis an chostas a bhaineann le freastal ar choláiste Gaeltachta i rith laethanta saora an tsamhraidh. Cuireadh an scéim ar bun de thairbhe nach bhfuil bealach níos fearr ann le cur le scileanna comhrá agus éisteachta ná tumoideachas sa teanga ar feadh cúpla seachtain in atmaisféar Gaelach ina bhfuil an Ghaeilge mar chéadteanga an phobail.

Bíonn na mílte daoine óga agus daoine fásta ag taistil chuig na ceantair Gaeltachta in Uladh, i gConnacht, i Laighean agus i Mumhan achan bhliain. Tá an t-éileamh ar áiteanna ar chúrsaí Gaeilge ag dul i méid bliain i ndiaidh bliana. In Ard Mhacha féin, reáchtálann CAIRDE Teo ranganna agus cúrsaí Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora. Bíonn daoine ó achan chúlra pobail ag na ranganna, agus chan an dá mhórthraidisiún amháin. Tá níos mó daoine ó na pobail is úire in Ard Mhacha ag cur suim sa Ghaeilge agus sa chultúr.

Tá an scéim scoláireachta druidte don bhliain 2015 ach seolfar arís í in 2016.

 

scoláireachtaíFour lucky students from Armagh city have benefitted from a joint initiative devised by Irish language community cooperative CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium, which aims to helps local students attend Gaeltacht courses in Donegal.

Nikita Ní Raifeartaigh, a Year 9 student in St Patrick’s Academy, Dungannon, Molly Nic Airt, a Year 10 student in St Catherine’s College, Nathan Crampton, a Year 10 student in St Patrick’s College and Brógán Mac Ardail, a Year 11 student in St Patrick’s College, have become recipients of a £100 award under the scheme which assists young people and their families with the costs of attending a Gaeltacht college during the school holidays in order to improve their command of spoken Irish . The scheme was launched in recognition of the fact that there is simply no better way for children or adults to enhance their oral and listening skills than to immerse themselves for several weeks in an atmosphere where native Irish is spoken as the first language of the local community.

Thousands of young people and adults travel to the Gaeltacht regions of Ulster, Connaught, Leinster and Munster every year. Demand for places on Irish language courses throughout the country has been rising year on year. In Armagh CAIRDE Teo organise Irish language classes and courses for every level of learner. The classes attract people from all community backgrounds and not just the two main traditions. More and more people from the newer communities in the city have started to take an interest in the Irish language and culture.

The sponsorship scheme is now closed for 2015 but will be re-launched again in 2016.

Grúpa nua siúil

Siúil Ard MhachaBeidh CAIRDE Teo ag cur tús le grúpa nua siúil in Ard Mhacha le deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge teacht le chéile, aclaíocht a dhéanamh agus sult a bhaint as na hoícheanta fada tirime. Beidh an chéad siúlóid ar siúl Dé Máirt 16 Meitheamh ar 7pm agus leanfar leis na siúlóidí gach Máirt ina dhiaidh sin. Tosóidh achan siúlóid ag an seanmhainistir ar Bhóthar na Mainistreach agus beidh roinnt siúlóidí ann thart ar thaillte Stáblaí an Pháláis, thart ar Bhaile Uí Chromtha, thart ar Lána Mhullach an Iúir, amach Bóthar Mhuineacháin agus amach Bóthar an Mhaí. Mairfidh gach siúlóid thart ar uair a chloig agus beidh said fóirsteanach do dhaoine atá ag iarraidh coinneáil aclaí. Tá siúlóidí na Máirte á reachtáil sa bhreis ar ghrúpa cnocadóireachta fadbhunaithe Ard Mhacha, Siúil, a eagraítear I gcomhar le Cairde Uí Néill in Oileán an Ghuail. Bíonn an grúpa Siúil ag dul amach a chnocadóireacht uair sa mhí sna Beanna Boirche, sna Speiríní, i sléibhte Thír Chonaill agus i sléibhte Chuaille. Beidh an chéad siúlóid eile ann ar Shliabh Dónairt Dé Domhnaigh 7 Meitheamh, ag toiseacht ag Lóiste Mhíol Mhóir ar 11.30am.  Le breis eolais a fháil, déan teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

CAIRDE Teo will be organising a new walking group in Armagh to bring together Irish speakers and learners who are interested in exercising and enjoying the longer, bright nights. The walking club starts on Tuesday 16 June at 7pm and there will be further walks held every Tuesday evening after that. The walks will commence at the old friary on Friary Road and will follow a number of different routes including in the grounds of the Palace Stables, Ballycrummy, Mullinure Lane, Monaghan Road and the Moy Road. Each walk will last an hour or so and they will be suitable for anyone who is trying to maintain their fitness. The Tuesday evening walks will complement Armagh’s well-established Irish language hillwalking group Siúil, which is organised in partnership with Cairde Uí Néill in Coalisland. Siúil organises monthly walks in the Mourne mountains, in the Sperrins, in the Donegal mountains and in the Cooleys. The next walk will be on Slieve Donard on Sunday 7 June, commencing at Meelmore Lodge at 11.30am. For further information, contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

Picnic mór na Bealtaine

Picnic EM1Bhí macalla na Gaeilge le cluinstin go soiléir ag lárionad ársa na nGael ag Eamhain Mhacha ar an lá saoire bainc nuair a tháinig grúpa teaghlach atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge le chéile do phicnic speisialta. Ba iad Cairde Teo a d’eagraigh an picnic a bhí mar chuid d’imeacht náisiúnta a bhí á chomhordú ag Glór na nGael, an grúpa a thugann tacaíocht do theaghlaigh atá á dtógáil trí mheán na Gaeilge. Bhí picnicí ar siúl ó cheann ceann na tíre ó Mhachaire Rátha go Gaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí go Páirc Fiadhúlra Fota i gcontae Chorcaí.

Ghlac na teaghlaigh, arb as Ard Mhacha, Port an Dúnáin agus Oileán an Ghuail dóibh, ghlac siad páirt i siúlóid nádúir idir Ionad Eamhain Mhacha agus an cnoc féin a bhí mar bhaile ársa na nGael i gCúige Uladh. Bhí páistí ann ó sheacht seachtain d’aois go dhá bhliain déag d’aois agus bhain siad an-sult as an phicnic sa dea-aimsir, ag súgradh roinnt cluichí agus toraíocht taisce agus ag imirt na h-aipe Gaeilge Dúshlán Chú Chulainn a chuidigh leo foghlaim faoi na laochra agus na ríthe a raibh cónaí orthu fá Eamhain Mhacha.

Picnic EM2Bhí sé mar aidhm ag an phicnic Gaeilge páistí a spreagadh leis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga agus le tuimitheoirí a thabhairt le chéile le smaointí a roinnt faoina bheith ag tógáil páistí go dátheangach. Tá ardiomrá ar bhuntáistí an dátheangachais ar fud an domhain agus tá níos mó daoine in Ard Mhacha anois ar an eolas faoi na tairbhí a thugann an dátheangachas dá bpáistí trína gcur chuig Gaelscoileanna agus trína bheith ag tacú le foghlaim na Gaeilge in earnáil an Bhéarla. Má tá suim agatsa do pháiste a thógáil le Gaeilge, is féidir bualadh isteach chuig oifig Cairde Teo in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha le h-eolas a fháil ar imeachtaí agus ar ranganna agus le comhairle a fháil ar an dóigh le pacáiste tacaíochta a fháil saor in aisce ó Roinn na Gaeltachta.

 

Picnic EM3The Irish language abounded once more at the ancient setting of Eamhain Mhacha or Navan Fort on Bank Holiday Monday, when a group of families, who are raising their children through the medium of Irish, came together for a special picnic. The picnic, which was organised by local Irish language and community development group CAIRDE Teo, was part of a national event called Picnic na Bealtaine coordinated by Irish language family support group Glór na nGael. Irish language picnics were held right across the country during May, from Maghera to the Meath Gaeltacht of Ráth Chairn to the beautiful setting of the Fota Island Wildlife Park in Cork.

The families, who came from Armagh, Portadown and Coalisland took part in a nature trail walk between the Navan Centre and the ancient seat of the Gaels in Ulster at Emahain Mhacha. The children who ranged in age from seven weeks old to twelve years old enjoyed the picnic and the good weather, taking part in numerous games and treasure hunts and availing of the bilingual Irish language and English language app to learn about the warriors and kings who resided at Navan Fort.

Picnic EM4The aim of the Irish language picnic was to encourage the children to use the language outside of the classroom and to bring parents together to share ideas about raising children bilingually. The advantages of bilingualism are well-known across the world and more and more people in Armagh are beginning to realise the benefits bilingualism gives to their children by sending them to Irish medium education and by supporting the learning of languages in the English-medium sector. If you are interested in raising your child through Irish, you can call in to the Cairde Teo office downstairs in the Armagh City Shopping Centre for information on events and classes and advice on how to obtain a free support package from the Department of the Gaeltacht.

Fáiltíonn an tAire roimh na freagairtí ar chomhairliúchán an Bhille Gaeilge

Minister Carál Ní Chuilín has thanked the thousands of people who responded to the consultation on the Irish Language Bill. Tá an tAire Carál Ní Chuilín i ndiaidh buíochas a ghabháil leis na mílte duine a d’fhreagair don chomhairliúchán ar an Bhille Gaeilge.
Friday, 22 May 2015

The Minister said: “When I launched the consultation in February, I reiterated that the Irish Language belongs to everyone. I urged as many people as possible to make their opinions known.

Arsa an tAire: “Nuair a sheol mé an comhairliúchán i mí Feabhra, dúirt mé arís gur le gach duine an Ghaeilge agus d’impigh mé ar a oiread daoine agus is féidir a mbarúil a chur in iúl.

“I am pleased to have received more than 12,000 responses from people of all ages and backgrounds, across the north and beyond.

“Tá áthas orm go bhfuair muid breis agus 12,000 freagairt ó dhaoine de gach aois agus cúlra, fud fad an tuaiscirt agus lasmuigh de.

“I heard from individuals and organisations. From casual learners and life-long Gaeilgeoirs. From urban and rural areas. As you would expect, there were a range of views.

“Chuala mé tuairimí daoine aonair agus tuairimí eagraíochtaí. Chuala mé ó fhoghlaimeoirí ócáideacha agus ó dhaoine ar Gaeilgeoirí go smior iad. Ó cheantair uirbeacha agus tuaithe. Mar a bheifí ag dúil leis, bhí réimse de dhearcthaí ann.

“In taking the time and effort to respond, you have helped to shape the future direction of the Irish language in the north.

“Tríd an am a ghlacadh agus tríd an dua a chaitheamh le freagairt a dhéanamh, tá bhur gcion féin déanta agaibh le treoir thodhchaí na Gaeilge sa tuaisceart a stiúradh.

“In addition to the written responses, I met hundreds of people and attended a number of public sessions on the Bill.

“Mar aon leis na freagairtí scríofa, bhuail mé leis na céadta duine agus d’fhreastail mé ar roinnt seisiúin phoiblí faoin Bhille.

“The Irish Language community is diverse, vibrant and vocal. What struck me is the passion for the language and the eagerness to see it grow and develop.

“Is pobal éagsúil, bríomhar, deisbhéalach é pobal na Gaeilge. Rud a chuaigh i bhfeidhm ormsa ná an díograis i leith na teanga agus an díocas go dtiocfaidh fás agus forbairt uirthi.

“There is a necessity to protect the interests of Irish speakers and to put in place a solid foundation which affords everyone an equal opportunity to learn the language, should they wish to do so.

“Is gá cearta Gaeilgeoirí a chosaint agus bunsraith láidir a leagan síos le go mbeidh comhdheiseanna ag gach duine leis an teanga a fhoghlaim, más mian leis nó léi é sin a dhéanamh.

“More than 90% of respondents were in favour of the Irish Language Bill. The support is overwhelming, but moving forward we will seek to develop the language in a way that is inclusive for everyone.

“Bhí níos mó ná 90% d’fhreagróirí i bhfách leis an Bhille Gaeilge. Tugadh an-chuid tacaíochta ar fad dó, ach amach anseo beimid ag féachaint leis an teanga a fhorbairt ar dhóigh a bheas cuimsitheach do chách.

“The Irish Language is part of our shared cultural heritage. It belongs to everyone and threatens no-one. Enhancing and protecting the Irish Language will help to build a strong and united community.

“Tá an Ghaeilge mar chuid den oidhreacht chultúrtha chomhroinnte s’againn. Is le gach duine í agus ní bagairt do dhuine ar bith í. Cuideoidh cur chun cinn agus cosaint na Gaeilge linn pobal láidir comhaontaithe a thógáil.

“My officials are giving careful consideration to all responses and will provide me with a detailed report in due course.

“Tá breithniú cúramach á dhéanamh ag na hoifigigh s’agam ar gach freagairt agus cuirfidh siad tuairisc mhionsonraithe faoi mo bhráid in am trátha.

“But today I want to acknowledge and thank everyone who made their views known, and assure them that their responses will be considered as we move forward.”

“Ach ba mhaith liom inniu aitheantas a thabhairt agus buíochas a ghabháil do gach duine a nocht tuairim agus a ghealladh dóibh go ndéanfar breithniú ar na freagairtí s’acu agus muid ag dul chun cinn.”

Taken from http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dcal/news-dcal-220515-minister-welcomes-responses.htm