Comóradh an Átha Bhuí

2014 Yellow Ford WalkBhí an tArdMhéara, Cllr Cathy Rafferty, mar aoi speisialta agus mar óstach ag comóradh ar na mallaibh a reáchtáladh ag deireadh Fhéile an Átha Bhuí 2014. D’eagraigh an t-ardmhéara fáiltiú do lucht eagraithe agus do lucht freastail na féile i dtaillte suntasacha oifigí athchóirithe na comhairle. Thréaslaigh sí leis an choiste deonach as an sárobair a rinne said le féile a reáchtáil le ceiliúradh a dhéanamh ar an stair agus ar an chultúr áitiúil agus rinne sí comhghairdeas le bunadh na háite as a n-iarrachtaí oidhreacht stairiúil na n-imeachtaí is suntasaí a tharla in Ard Mhacha a chaomhnú don chéad ghlúin eile.

“As Lord Mayor of Armagh City and District, I am only too aware that we may potentially be sitting on a heritage tourism goldmine in this area and I will use my remaining term as First Citizen to put the culture and heritage of this district high on the political, social and economic agenda of the Council. In recent years, a committee of local enthusiasts affiliated with CAIRDE Teo has been trying to gain official recognition for the historic sites associated with the Battle of the Yellow Ford. Last year, interpretative boards were erected along the route of the Battle and the group is making linkages with other groups in Monaghan, Tyrone, Donegal and Down as well as further afield in Belgium, Switzerland and Italy in order to develop tourism along the ‘Slí Uí Néill’or ‘O’Neills’ Way’”.

Ba é an tUrramach Gregory Dunstan, Déan Ard Mhacha, a láinseáil féile bliantúil an Átha Bhuí i mbliana ag Ardeaglais Naomh Padraig, agus labhair sé go fileanta fán ról ar féidir bheith ag tuiscint ar an stair ar shuíochán agus ar chaidrimh phoiblí in Ard Mhacha. Bhí scaifte breá i láthair ag an ardeaglais an mhaidin Shathairn sin le tabhairt faoi shiúlóid 8 ciliméadar a lean slí an chatha a ghlac Sir Henry Bagenal agus arm na nGall ar 15 Lúnasa 1598.

Sciath an Átha Bhuí 2014Deir roinnt daoine gurbh é Cath Bhéal an Átha Bhuí an ghné is chlúití de Chogadh na Naoi mBliana idir Thaoisigh na nGael agus Coróin Shasana. Chuir bua na nGael tonnta iontais amach trí chúirteanna ríoga agus creidimh na hEorpa agus thug sé bagairt do rialú Shasana in Éirinn. Troideadh Cogadh na Naoi mBliana idir comhairm Thaoisigh na nGael, Ó Néill, Ó Domhnaill agus Mag Uidhir san áireamh, agus airm Bhanríon Eilís Shasana, agus ba é a thionscain Imeacht na nIarlaí sa bhliain 1607 agus plandáil Uladh a tharla ina dhiaidh.

Maireann cuimhní Chath an Átha Bhuí i logainmneacha na háite, i bhfinnscéalaíocht na háite agus in amhráin áitiúla. Mar gheall ar a chlú idirnáisiúnta, is minic a bhíonn cuairteoirí ó cheithre harda an domhain ag iarraidh fáil amach fá oidhreacht stairiúil, cultúrtha agus polaithiula an chatha.

I measc na n-imeachtaí a bhí mar chuid den fhéile i mbliana, bhí craobha camógaíochta agus iománaíochta, bhí siúlóid threoraithe staire, bhí léachtaí agus bhí fáiltiú ón ArdMhéara. Is é CAIRDE Teo a rinne comhordú ar an fhéile le blianta beaga anuas agus atá ag iarraidh é a fhorbairt le cur leis an soláthar do thurasóirí agus do chuairteoirí ar an cheantar. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na daoine agus leis na heagraíochtaí a leanas as an chúnamh fial lena chinntiú gur éirigh go maith le Féile an Átha Bhuí 2014: ArdMhéara Ard Mhacha an Comhairleoir Cathy Rafferty; Déan Gregory Dunstan ó Eaglais na hÉireann; CLG Naomh Colmcille, an Ghráinseach; Renaissance Design & Decoration; Macha Media; Teach tábhairne Red Ned’s; Dr Antaine Ó Donnaile; Máire Ní Phronntaigh; ACDC Signs; Colm & Pádraigín Bean Mhic Gabhann; Julie Ní Néill agus Cumann Camógaíochta Naomh Bríd; Chris Powell agus Cumann Iománaíochta Chú Chulainn.

Lord Mayor Cllr Cathy Rafferty was the guest of honour and the host at the celebrations to conclude the 2014 Yellow Ford Festival that took place recently. The Lord Mayor arranged a reception for organisers and guests of the festival in the splendid surroundings of the grounds and marquee adjacent to the newly refurbished council offices. She paid tribute to the hard work of the volunteer committee who had brought the annual festival of local history and culture to fruition and she also congratulated the local community for their efforts to preserve the historical legacy of some of the most significant events to have taken place in Armagh City and District.

D3S_1127“As Lord Mayor of Armagh City and District, I am only too aware that we may potentially be sitting on a heritage tourism goldmine in this area and I will use my remaining term as First Citizen to put the culture and heritage of this district high on the political, social and economic agenda of the Council. In recent years, a committee of local enthusiasts affiliated with CAIRDE Teo has been trying to gain official recognition for the historic sites associated with the Battle of the Yellow Ford. Last year, interpretative boards were erected along the route of the Battle and the group is making linkages with other groups in Monaghan, Tyrone, Donegal and Down as well as further afield in Belgium, Switzerland and Italy in order to develop tourism along the ‘Slí Uí Néill’or ‘O’Neills’ Way’”.

The annual ‘Yellow Ford Festival’ – ‘Féile an Átha Bhuí’ in Irish – was launched this year from the grounds of St Patrick’s Cathedral by the Very Rev Gregory Dunstan, Dean of Armagh, who provided the assembled audience with a warm and erudite tribute to the role of historical understanding in building peace and community relations in Armagh. A large number of people had assembled at the Cathedral gates on the Saturday morning in order to embark on an 8km walk that would follow the battle route taken by Sir Henry Bagenal and the English army on 15th August 1598.

Arguably the most famous episode in the Nine Years War between the Gaelic Chieftains and the English Crown, the battle is known in Irish as ‘Cath Bhéal an Átha Bhuí’. Its outcome sent shockwaves throughout the royal and religious courts of Europe and shook the foundations of English rule in Ireland to its core. The Nine Years War was fought between the confederate armies of the Gaelic Chieftains, including Ó Néill, Ó Domhnaill and Mag Uidhir and the armies of Queen Elizabeth of England and served as a prelude to the Flight of the Earls in 1607 and the subsequent plantation of Ulster.  

10494690_693762534040622_9002859958831598740_nMemories of the Battle of the Yellow Ford survive in local place names, legend, folklore and song. The battle’s fame and international reputation are evident in the number of enquiries related to the period that emanate from visitors from the four corners of the world – eager to learn more about the battle’s historical, cultural, political and environmental  legacy.

This year’s diverse range of events included camogie and hurling tournaments, historical guided walks and lectures and a Lord Mayor’s Reception. CAIRDE Teo, the Irish language social enterprise based in Armagh City, has coordinated the event in recent years and hopes to develop the event in order to enhance its appeal to visitors and tourists to the area. CAIRDE Teo would like to gratefully acknowledge the generous assistance and participation of the following people and organisations for ensuring the success and smooth running of the 2014 Yellow Ford Festival: Lord Mayor of Armagh City and District Councillor Cathy Rafferty; Dean Gregory Dunstan of the Church of Ireland; CLG Naomh Colmcille, An Ghráinseach; Renaissance Design & Decoration; Macha Media; Red Ned’s Bar; Dr Antaine Ó Donnaile; Máire Ní Phronntaigh; ACDC Signs; Colm Mac Gabhann; Pádraigín Mhic Gabhann; Julie Ó Néill; Chris Powell; Cumann Camógaíochta Naomh Bríd, Cumann Iománaíochta Cú Chulainn.

Lá ar dóigh ag Iarsmalann na Samhlacha Céireacha

Wax MuseumBhí lá den scoth ag dream mór Gaelgeoirí as Ard Mhacha ar na mallaibh ag bualadh le léar mór réaltaí ó shaol polaitiúil, ceoil agus spóirt na hÉireann, agus iad thuas sa phríomhchathair ar na mallaibh. Bhí páistí ó ghaelscoileanna na cathrach agus a gcuid teaghlaigh ar thuras a d’eagraigh CAIRDE Teo. I measc na ndaoine móra le rá ar chas said orthu, bhí an iarThaoiseach Bertie Aherne, an láithreoir teiligíse Gay Byrne, na ceoltóirí sa ghrúpa raccheoil is mó ar an phláinéad U2 agus iarChuradh Domhanda dornálaíochta.

Samhlacha céaracha a bhí sna réaltaí seo go léir ar ndóigh in Iarsmalann na Samhlacha Céaracha atá lonnaithe i gcroílár na cathrach ar Ascaill Uí Choileáin. Chomh maith le samhlacha de mhórphearsaí polaitiúla, de laochra spóirt agus réaltaí i saol siamsaíochta na hÉireann, bhí roinnt mhaith aghaidheanna clúiteacha ón am atá thart i rannán na miotaseolaíochta, na nÉireannach Aontaithe agus Éirí Amach 1916. Bhí na fathaigh litríochta ann chomh maith le Breandán Ó Beacháin, James Joyce agus George Bernard Shaw agus bhain na páistí an-sult as rannán na gcartún, an rannóg eolaíochta agus an stiúdeo taifeadta ceoil.

Eagraíodh an turas le deis a thabhairt do na páistí agus do na daoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil i dtimpilleacht spraíúilk sultmhar agus thug idir pháistí agus dhaoine fásta ardmholadh. Agus í ag caint ar an turas, dúirt Máire Ní Phronntaigh, oibrí deonach le CAIRDE Teo agus tuismitheoir le beirt páistí ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha “Tá sé barrthábhachtach go mbíonn deis ag na páistí an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, nó bíonn an teanga níos ábhartha agus nadúrtha dóibh. Bhain na páistí an-sult as an iarsmalann agus bhí na tuismitheoirí iontach tógtha lena raibh istigh ann chomh maith. De thairbhe gur eagraigh CAIRDE Teo an turas trí Ghaeilge, déanann na páistí nasc idir an Ghaeilge agus imeachtaí spraíúla, agus chan leis an earnáil oideachais amháin.

Wax SupermanDúirt sí leis, “Faigheann páistí Gaelscoile buntáistí breise ón oideachas dátheangach cheana féin, ach leis na himeachtaí breise a chuireann CAIRDE Teo ar fail, spreagtar na páistí labhairt lena chéile ina bpríomhtheanga agus spreagtar tuismitheoirí bheith níos gnímhaí ag tacú le tógáil dhátheangach.” Chomh maith le campa samhradh Gaeilge a mbíonn an-rath air, eagraíonn CAIRDE Teo roinnt mhaith gníomhaíochtaí agus turas i rith na bliana le cuidiú le tuismitheoirí in Ard Mhacha an Ghaeilge a thabhairt isteach in achan ghné de shaol a bpáistí. Le tuilleadh eolais ar imeachaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga, caith súil ar leathanach Facebook agus Twitter Cairde Teo nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr atá lonnaithe thuas staighre san Eurospar.

A large contingent of Irish speakers from Armagh spent their Bank Holiday Monday in the company of a vast array of celebrities from the Irish political, musical and sporting spheres, when they paid a visit to our capital city last week. The group, which consisted of children from local Irish medium schools and their families, took part in a family trip which was organised by local Irish language social enterprise CAIRDE Teo. Amongst the celebrities that they greeted were former Taoiseach Bertie Aherne, TV personality Gay Byrne, members of one of the world’s most famous rock bands U2 and World Champion boxer Steve Collins.

The celebrities were all models in Dublin’s Wax Museum Plus, which is located in the heart of the city in Collins Avenue. As well as models of famous Irish political figues, sporting heroes and veterans of the Irish entertainment business, there were also many famous faces from the past including the mythology section, the United Irishmen and the 1916 Easter Rising. Irish literary giants including Brendan Behan, James Joyce and George Bernard Shaw also proved a hit with some of the parents and the children and young people enjoyed the cartoon section, the Science department and the Music Recording Studio.

Wax JedwardThe trip was organised to give the children and young people an opportunity to use their Irish language outside of school in a fun and enjoyable environment and it proved a big success with both children and parents alike. Máire Ní Phronntaigh, a volunteer with CAIRDE Teo and parent of two children at local Irish medium schools spoke about the trip, saying “It is vital that the children have the opportunity to use their Irish outside of the classroom, as the language becomes more relevant to them. All of the children enjoyed the museum immensely and the parents were also impressed with everything the museum had to offer. The fact that CAIRDE Teo was able to facilitate this trip through the medium of Irish helped the children and young people to associate the language to fun activities, and not just the education sector.

She added, “Children attending Irish medium schools already have the additional benefits of a bilingual education, but activities such as this that are provided by CAIRDE Teo encourage the children to interact with each other using their main language and it also encourages parents to become more actively involved in supporting a bilingual upbringing.” As well as a very successful Irish language summer camp, CAIRDE Teo organises many activities and outings throughout the year to help parents in Armagh to fully immerse their children in an Irish language atmosphere. For more information on Irish language events and activities for children and young people, check out the Cairde Teo page on Facebook and on Twitter or call in to the Cult Úr shop upstairs in the Eurospar.

Aifreann na Gaeilge in Ard Mhacha

Beidh Aifreann na Gaeilge sa tséipéal i Scoil Phádraig, Ard Mhacha, ag toiseacht arís Dé Sathairn 6ú Meán Fómhair ar 5.30 i.n., i ndidiadh shos an
tSamhraidh.
Sa téarma seo, léifear Aifreann na Gaeilge gach Satharn suas go dtí 13ú Mí na Nollag (seachas 25ú Deireadh Fómhair & 1ú Mí na Samhna, nuair a
bhéas an scoil druidte don tsos leath-théarma).

The weekly Irish language mass returns to the chapel in Saint Patrick’s Grammar School in Armagh on Saturday 6 September at 5.30pm, after the summer break.
Mass will be read this term up until Saturday 13 December (except 25 October and 1 November as the school is closed for mid-term break).

Féile an Átha Bhuí 16.08.14

Féile an Átha BhuíBeidh Féile an Átha Bhuí ar siúl in Ard Mhacha Dé Sathairn 16ú Lúnasa le comóradh a dhéanamh ar an chath iomráiteach a troideadh taobh amuigh d’Ard Mhacha 416 bliain ó shin.

Cuirfidh ArdMhéara Ard Mhacha, an Comhairleoir Cathy Uí Raifeartaigh tús leis an Fhéile le siúlóid threoraithe ó Ardeaglais Naomh… Padraig d’Eaglais na hÉireann ar a 11am. Leanfaidh an tsiúlóid céimeanna arm Shasana a fhad leis an Ghráinseach, áit a stopfaidh sinn lenár lón a ithe agus as sin, ar aghaidh chuig suíomh an chatha féin agus ar aghaidh chuig An Port Mór

Beidh áit lárnach ag na cluichí Gaelacha san Fhéile agus reachtálfar comórtas camógaíochta Chorn an Átha Bhuí ar an Ghráinseach ó 3.30pm. Imreofar dúshlán iománaíochta ina dhiaidh sin ó 4.30pm do Sciath an Átha Bhuí. Beidh an tArdMhéara ag óstáil fáiltithe don fhéile ar 7.00pm i dtaillte Stáblaí an Pháláis.

This year’s Yellow Ford Festival will take place in Ard Mhacha on Saturday 16 August to celebrate the 416th anniversary of the faous battle which was fought just outside Armagh.

Armagh Lord Mayor, Councillor Cathy Rafferty will launch the festival, which gets underway with a guided walk, led by Dr Antaine Ó Donnaile, from St Patrick’s Church of Ireland cathedral at 11am. The walk will follow the Yellow Ford Trail to the Grange, across to the battlesite and on to An Port Mór.

Gaelic Games play a central part in the festival and the annual camogie competition Corn an Átha Bhuí will be played by local underage teams at the Grange from 3.30pm. This will be followed by a hurling challenge for the Sciath an Átha Bhuí at 4.30pm. The Lord Mayor will then host a reception for the Yellow Ford Festival at 7.00pm in the grounds of the Palace Stables to bring a close to the 416th commemoration of the Battle of the Yellow Ford.

Learn Irish in Armagh – Foghlaim Gaeilge in Ard Mhacha

untitledBeidh Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsa Gaeilge saor in aisce mar chuid de Dhianchúrsaí Líofa ar an Satharn 13 Meán Fómhair sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh na cúrsaí ar siúl idir 10am agus 4pm agus cuirfear lón ar fail ar an lá. Ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Beidh deis do dhaoine clárú leis an fheachtas Líofa ar an lá ach is féidir leat é a dhéanamh roimhré ag an nasc www.liofa.eu.
Beidh tús arís le ranganna Gaeilge do gach leibhéal Dé Céadaoin 17 Meán Fómhair. Bíonn na ranganna ar siúl sa tSruth Ghaeilge i gColáiste Chaitríona agus bíonn siad iontach sultmhar. Bíonn an-éileamh ar na ranganna i measc daoine fásta agus daoine óga araon. Leis an fhás leanúnach ar an Ghaelscolaíocht in Ard Mhacha, bíonn neart tuismitheoirí ag freastal ar na ranganna, a bhfuil páistí acu ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna an cheantair. Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair nó má tá tú ag iarraidh cur leis an Ghaeilge atá agat cheana féin, is féidir leat clárú leis na ranganna Gaeilge agus bheith ar dhuine de na céadta cainteoirí agus gníomhaithe Gaeilge in Ard Mhacha. Déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach chuig oifig CAIRDE Teo thuas staighre sa Eurospar.
líofaCairde Teo will be organising intensive Irish language courses as part of the Líofa intensive courses being organisied on Saturday 13 September. The Armagh course will be held in the Ceannáras at the Athletic Grounds in Ard Mhacha between 10am and 4pm. Lunch will be provided, but you must book a place beforehand by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Those participating will have an opportunity to register for the Líofa campaign on the day but you can do so beforehand at the link www.liofa.eu.
Irish language classes will be recommencing for all levels on the evening of Wednesday 17 September. The classes are held in the Irish Medium Unit of St Catherine’s College and are very enjoyable and have proven extremely popular with adults and a number of younger people also taking part. With the continuing growth of the Irish language education sector in Armagh, many parents whose children attend local bunscoileanna and meánscoileanna attend the classes. If you have an interest in learning Irish for the first time or improving on the level of Irish that you have, sign up for the classes and join the hundreds of Irish speakers and enthusiasts in Armagh. Contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229 or call in to the CAIRDE Teo office upstairs in the Eurospar.

Cuairt an Uachtaráin ar Fhiontraithe Cultúir

D3S_5161Bhuail Uachtarán na hÉireann Mícheál D Ó hUiginn agus a bhean chéile Saidhbhín Nic Giolla Chomhaill le grúpa fiontraithe culturtha in oifigí athchóirithe Chomhairle Ard Mhacha ar an tseachtain seo caite. Ba é ArdMhéara Ard Mhacha, an Comhairleoir Cathy Rafferty, a d’óstáil an tUachtarán agus a bhean chéile. Fuair na haíonna speisialta deis cluinstin faoi na forbairtí is déanaí le cur cur le soláthar cultúrtha na cathrach. 

Tá ard-iomrá ar Ard Mhacha mar shuíomh suntasach cultúrtha ón ré réamhChríostaí ach tá caibidil úr ar tí oscailt i stair na nGael sa chathair. Tá roinnt eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir sa cheantar i ndiaidh theacht le chéile le fiontar nua sóisialta a chruthú darb ainm Aonach Mhacha agus cuspóir aige ionad úrnua Gaeilge agus ealaíon a thógáil do bhunadh Ard Mhacha. 

Tá stiúrthóirí na cuideachta úire ag oibriú le Gníomhaireacht Fhiontraíochta an Iúir agus Múrna, le Invest NI agus le heacnamaithe sinsearacha sa Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta lena gcuid pleananna a fhíorú. Rinneadh staidéir infhéidearthachta ar roinnt suíomhanna sa chathair sular socraíodh ar shuíomh an seanstáisiúin dhóiteáin sa Seamlas a bheas mar bhaile ag an fhoirgneamh úrnua £1.5 milliún. Tá maoiniú do Chéim 1 den infheistiú caipitil deimhnithe cheana féin ó Chiste Infheistíochta Gaeilge, ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, ó Iontaobhas Infheistithe Pobail Uladh, ó Chomhairle Ard Mhacha, ó Iontaobhas Ultach, ó Gael Linn agus ó Invest NI. Ceapadh DA Architects agus Smyth Surveying leis an obair a dhéanamh ar thionscadal Aonach Mhacha.

Chuir Seán Ó Maoilsté, Stiúrthóir le hAonach Mhacha agus Oifigeach Gaeilge CLG Ard Mhacha, chuie sé fáilte mhór roimh shuim an Uachtaráin sa scéim:

“Sula raibh sé ina Uachtarán, bhí Mícheál D. Ó hUiginn ina pholaiteoir, ina fhile, ina shocheolaí, ina údar, ina chraoltóir, ina dhíograiseoir Gaeilge agus ina ghníomhaí cearta daonna. Bhí sé mar Theachta Dála (TD) do thoghcheantar Gaillimh Thiar ina bhfuill roinnt ceantar Gaeltachta agus ba é an tAire do na hEalaíona, don Chultúr agus don Ghaeltacht a bhí freagrach as Teilifís na Gaeilge a bhunú (TG4 anois) – céim mhór chun tosaigh do phobal na Gaeilge in Éirinn. Mar sin de, chuir sé an-suim i mbunú ionaid Ghaeilge agus ealaíon cultúrtha in Ard Mhacha, príomhchathair ársa Chúige Uladh. Ghuigh sé achan rath orainn uilig lenár n-iarrachtaí agus dúirt sé go raibh sé ag súil go mór le theacht ar ais ar cuairt ar an ionad nuair a bheas sé oscailte go luath in 2016”.

D3S_5121Tig ainm an lárionaid Ghaeilge - Aonach Mhacha – ó cheann de na mórthionóil Gaelacha nó aonaigh a tharla i réamhstair na hÉireann. Is ag na haonaigh seo a socraíodh gnó an mhórcheantair uilig, an chúige agus na tíre fiú – gnó dleathach, gnó sóisialta, gnó tráchtála agus gnó polaitiúil. Bhó aonach chúige Uladh ar siúl in Ard Mhacha agus mhair sé suas le trí sheachtain agus tionóladh é suas le trí huaire sa bhliain. Tá sé ráite ag scoláirí agus taighdeoirí gur ar Fhaiche Ard Mhacha a raibh an t-aonach ársa ar siúl ann.

Bhí an tUachtarán agus a bhean chéile an-tógtha leis na pleananna don tionscadal úr agus gheall said go mbainfeadh said leas as an tionchar a bhí acu le tacaíocht a fháil don scéim ar dhá thaobh na teorann.

Agus é ag cur fáilte roimh an Uachtarán agus a bhean chéile go hArd Mhacha, dúirt Gearóid Ó Machail, ionadaí Aonach Mhacha, go raibh dóchas aige go dtiocfadh céadshaoránaigh na hÉireann ar ais don oscailt oifigiúil in 2016: 

“Beidh Aonach Mhacha mar spreagadh d’fhorbairt teanga, cultúr agus oidhreacht na nGael i gcroílár chathair Ard Mhacha. Is léir go mbeidh tionchar suntasach ag an fhorbairt £1.5 million ar gheilleagar sóisialta Ard Mhacha i ré seo an chúlaithe agus na déine eacnamaíochta.

“Cuideoidh an tionscadal le 14 post lánaimseartha a chothú agus le líon suntasach post eile lánaimseartha agus páirtaimseartha. Cruthófar beagnach 100 post le linn chéim na tógála agus chomh leis sin cruthófar poist do mhúinteoirí, d’éascaitheoirí, d’ealaíontóirí, do cheoltóirí, d’oifigigh tionscadal agus do chúntóirí teicniúla ar bhonn tionscadail.

“Cuirfidh Aonach Mhacha le fás agus forbairt sé ghnó éagsúil atá ag feidhmiú in Ard Mhacha faoi láthair. Trí eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir a thabhairt faoin aon díon amháin, soláthróidh an chultúrlann úr baile don chultúr a chuirfeas níos mó tionscadail éifeachtacha ar fáil don phobal. Tabharfaidh Aonach Mhacha beatha d’áit thréigthe i lár na cathrach agus cuirfidh sé leis an chonair cultúrtha idir an Seamlas agus Amharclann Phlás an Mhargaidh ag cinntiú go mbeidh sé níos sábháilte agus níos tarraingtí ag cuairteoirí agus ag mhuintir na háite araon. 

“Cruthóidh Aonach Mhacha gnó do shiopaí, do bhialanna agus do thabhairní a thabharfas seirbhísí don ionad i rith féiltí, ceolchoirmeacha agus gníomhaíochtaí eile.”

President of Ireland, Mícheál D. Ó Huiginn and his wife Saidhbhín Nic Giolla Comhaill, met last week with a group of cultural entrepreneurs in the newly refurbished Council Offices in Armagh City. The President and First Lady were in Armagh for a number of pre-planned visits as guests of Lord Mayor of Armagh City, Cllr Cathy Rafferty. Before lunching as guests of the Lord Mayor, the visiting dignitaries availed of the opportunity to hear about the latest developments in an ambitious plan to add to Armagh City’s stock of cultural tourism attractions.

Renowned since pre-Christian times as a site of major cultural significance, Armagh City is about to open a momentous new chapter in its history as a landmark, cross-border attraction for enthusiasts of Gaelic culture and traditions. Several Irish language and cultural organisations based in the city have joined forces to create a new social enterprise named Aonach Mhacha with the express purpose of building a modern Irish language and arts centre for the people of Armagh City and District.

D3S_5117Directors of the new company have been working closely with Newry and Mourne Enterprise Agency, Invest NI and senior economists at DCAL to bring their plans to fruition. Feasibility studies on a number of city centre locations were carried out before settling on the site of the former fire station in the Shambles as the home for the exciting, new £1.5 million venture. Funding for Phase I of the capital development has already been secured from Ciste Infheistíochta Gaeilge, Department of Culture, Arts and Leisure, Ulster Community Investment Trust, Armagh City and District Council, Iontaobhas Ultach, Gael Linn and Invest NI. DA Architects and Smyth Surveying have been commissioned to work on the Aonach Mhacha project.

Aonach Mhacha Director and County Armagh GAA Irish Cultural Officer, Seán Ó Maoilsté, welcomed the President’s interest in the scheme:

Prior to becoming President, Mícheál D. Ó hUiginn was a politician, poet, sociologist, author, broadcaster, Irish language enthusiast and human rights activist. He served as a Teachta Dála (TD) for the Galway West constituency that included a number of Gaeltacht areas and indeed he was the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht who was responsible for the establishment of Teilifís na Gaeilge (now TG4) – a landmark occasion for the Irish language community in Ireland. Therefore, he was keenly interested in the establishment of an Irish language and cultural arts centre in Armagh City, the ancient capital of Ulster. He wished our team every success in our efforts and looked forward to visiting the centre when it opens in early 2016”.

The name for the new Irish language hub – Aonach Mhacha – is taken from one of the great Gaelic tribal assemblies or ‘Aonachs’ which had their origins in the pre-history of Ireland. These were truly magnificent gatherings at which the business of the whole district, province or country – legal, social, commercial and political – was conducted. The Aonach for the province of Ulster was held in Armagh and could last up to three weeks and was held as many as three times a year. Scholars and researchers have identified The Mall in Armagh City as the probable location of this important, ancient assembly.

The President and the First Lady of State were impressed with the advanced state of planning for the new project and promised to use their influence to secure maximum support on both sides of the border for the proposed capital development.

Welcoming the President and First Lady to Armagh, Aonach Mhacha representative, Gearóid Ó Machail, expressed his hope that Ireland’s first citizens would return for the official opening in 2016:

Aonach Mhacha aims to act as a catalyst for the promotion and development of the Irish language, culture and heritage in the historic heart of Armagh City and in the surrounding district.  Clearly, the £1.5 million development of Aonach Mhacha will have a significant impact upon the social and economic situation in this period of prolonged recession and austerity.

The project will help sustain 14 full time jobs and upon completion will help create a further, significant number of full time and part-time jobs.  Almost 100 jobs will be created during the construction phase and in addition, extra employment for teachers, facilitators, artists, musicians, project officers and technical assistants will be created on a project by project basis.

Aonach Mhacha will facilitate the further growth and development of six businesses currently operating in Armagh.  By bringing language and cultural organisations under one roof, the new cultúrlann will generate a critical cultural mass which will allow much more ambitious and effective projects to be delivered. The proposal for the Aonach Mhacha cultural centre will regenerate a derelict part of the city centre, further develop the cultural corridor between the Shambles and the Marketplace Theatre and make the area safer and more attractive to visitors, thereby increasing footfall in the area and contributing to the evening economy. 

 “Aonach Mhacha will generate custom for local enterprises such as shops, restaurants and public houses which will be contracted to provide services for the centre during festivals, concerts and other activities” he concluded.

Picnic Teaghlaigh Dé hAoine 1 Lúnasa

Picnic 2Beidh Cairde Teo ag reachtáil picnic teaghlaigh do pháistí ó na Gaelscoileanna agus a gcuid dteaghlaigh dé hAoine ag Eamhain Mhacha. Cuirfear tús leis an phicnic ar 12 nóin. Bualfaidh muid le chéile ar 12.00 ag carrchlós Ionad Eamhain Mhacha agus rachaidh muid suas chuig Eamhain Mhacha féin. Beidh cuairteoirí speisialta linn le siamsaíocht cheoil a chur ar fáil do na páistí le Cleamairí Ard Mhacha agus The Absurdist Pipe Band as Albain. Beidh neart craic agus spraoi ann agus deis ag na páistí bheith páirteach sa cheol. Beidh deireadh leis an imeacht ar a 2 a chlog. Iarrtar ort do phicnic féin a ghlacadh. Mura bhfuil an aimsir rómhaith, rachaidh muid isteach in Ionad Eamhain Mhacha in áit dul chuig Eamhain Mhacha féin.
Cairde Teo are organising a family picnic for children from Gaelscoileanna and their families this Friday at Navan Fort. The event gets unserway at 12 noon. Participants are asked to meet up at the Navan Centre carpark before heading up to Navan Fort itself. We will have special visitors at the picnic with Armagh Rhymers and Scottish visitors The Absurdist Pipe Band providing music for the children. The children will have plenty of fun taking part in the music as part of the interactive family show. The event will finish at 2pm. Families are asked to bring their own picnic. Although we are hoping to have the picnic at Navan Fort itself, we will go inside the Navan Centre if the weather isn’t too good. Bígí linn ar an Aoine.

An-rath ar Champa Mhacha

Lá 1 1Tá Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha ar chipíní go fóill i ndiaidh rath an champa samhraidh is mó Gaeilge sa chathair. D’eagraigh CAIRDE Teo, comhar Gaeilge sa chathair, d’eagraigh siad Campa Mhacha ag Ionad Eamhain Mhacha ar na mallaibh agus d’fhreastail beagnach 90 páistí ó ghaelscoileanna an cheantair ar an ochtú campa dá leithéid a eagraíodh sa chathair.

Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Socraíodh dhá fhochampa mar chuid de Champa Mhacha bunaithe ar aois agus d’fhreastail páistí idir Rang 1 agus Rang 3 ar Champa 1 agus d’fhreastail páistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar Champa 2.

Cé gurbh é príomhionad an Champa ná Eamhain Mhacha, thug Campa Mhacha deis do na páistí sult a bhaint as turas ar chapall agus carr thart ar Pháirc an Pháláis in Ard Mhacha, turas báid ar Loch Lao i mBéal Feirste, turas treoraithe dátheangach thart ar stiúideo an BBC i mBéal Feirste, cuairt ar Uaimheanna Áirse Marmair i bhFear Manach, turas lar chuig Coco’s sa Chaisleán Nua, scoil na laochra ag Eamhain Mhacha agus lá spraoi ag an áit shúgartha is fearr in Ard Mhacha, Hugglebugs. Chomh maith leis sin uilig, bhí deis ag na páistí páirt a ghlacadh i gceardlanna camógaíochta agus iománaíochta leis an chóitseálaí Rónán Mac Uilliam ó Chomhairle Uladh, i gceardlann san ealaíon Ceilteach, i dtoraíocht taisce agus i roinnt mhaith imeachtaí eile. Soláthraíodh gach ceardlann, imeacht agus idirghníomhaíocht leis na páistí trí mheán na Gaeilge.

Lá 2 5Ar lá deireanach an Champa, d’oibrigh na páistí i gcomhar leis na múinteoirí agus le ceoltóirí le ceolchoirm a ullmhú do theaghlaigh agus d’aíonna le deireadh spleodrach a chur le Campa Mhacha 2014. Tháinig teaghlaigh agus cairde na bpáistí le chéile san amharclann ag Ionad Eamhain Mhacha do seó nach ndéanfar dearmad air go ceann i bhfad. Cheoil na páistí amhrán speisialta i nGaeilge a scríobh duine de na múinteoirí Mícheál Ó hAodha, a léirigh an spraoi a bhí ag na páistí ag Campa Mhacha.

Le blianta beaga anuas, is é CAIRDE Teo atá ag reáchtáil Champa Mhacha agus bíonn foireann gairmiúil láncháilithe múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe forbartha pobail bainteach leis. Faigheann an Campa cúnamh airgeadais ó Sheirbhís Óige Bhord Oideachais agus Leabharlainne an Deiscirt, ó Fhoras na Gaeilge agus ó Chomhairle Ard Mhacha. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na cúntóirí uilig, le Rónán agus Máire, le Hugglebugs, le Johnny Fee agus a chuid cairde, leis an fhoireann ag Uaimheanna Áirse Marmair, Coco’s, Comhlacht Báid Loch Lao agus le Tomaí Ó Conghaile agus an fhoireann ag an BBC. Tugann CAIRDE buíochas d’Ionad Eamhain Mhacha chomh maith, go háirithe Róisín agus Damian, do ACDC Signs as an mheirge iontach do Champa Mhacha, agus do Jerome McCarthy agus Justin as Jerome’s Coach Hire. Gabhann CAIRDE buíochas speisialta le réalt CLG Ard Mhacha Ruairí Ó Gruagáin a tháinig chuig an champa le duaiseanna a bhronnadh ar Ghaeilgeoirí na seachtaine chomh maith.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE mórbhuíochas a ghabháil leis na páistí uilig a d’fhreatail ar an Champa agus a chuir go mór leis an tseachtain. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

Campa Mhacha NewslineThe dust may barely have settled on Armagh’s biggest Irish Language Summer Camp, but already the tributes are pouring in. Parents, relatives, children and teachers have inundated social media networks with tributes to the organisers of Campa Mhacha 2014 – the only all-Irish summer camp in Armagh City. Based at Eamhain Mhacha / The Navan Centre, the camp is organised by Irish language collective, CAIRDE Teo. Attracting almost 90 children, mostly from Irish medium primary schools in the area, the Camp is now in its eighth year of existence and organisers have expressed delight at the overwhelming response to this year’s event.

The primary aim of Campa Mhacha is to encourage local children to use their command of spoken Irish outside the school environment. Due to the growth in numbers applying to participate, Campa Mhacha was this year divided into two different sub-camps and children were allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 attended Campa 1, while pupils from Rang 4 to Rang 7 attended Campa 2.

While the main centre of activities for the 2014 Camp was Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offered opportunities for the children to participate in activities as diverse as horse and carriage rides at the Palace Park in Armagh, a boat trip on the River Lagan (Loch Lao) in Belfast, a bilingual guided tour of the BBC studios on the Ormeau Road, a visit to the Marble Arch Caves in Co. Fermanagh, a day trip to Coco’s in Newcastle, a Celtic Warrior School at Navan and a fun day at Hugglebugs. As if that wasn’t enough the children also had the opportunity to enjoy instruction in hurling and camogie with Ulster Council coach Rónán Mac Uilliam, Celtic arts and crafts workshops, treasure hunts and a host of other activities.  All  workshops, activities and interaction with the children were delivered through the medium of Irish.

Campa Mhacha 2014 005On the final day of Camp, the children worked with teachers and musicians to prepare a concert performance for families and guests to round off Campa Mhacha 2014. Families, siblings and friends joined the children in the Theatre at the Navan Centre for a show that no one will ever forget. In a first for the Camp, the children performed a specially commissioned Irish language song that expressed their obvious enthusiasm for the Camp. The song was composed by Camp Leader Mícheál O hAodha who himself was a big hit with all the children.

In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by professional teachers, youth workers and a community development team with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are fully qualified and trained to professional standards and all are vetted in accordance with legislation.

The Camp receives partial financial assistance from SELB Youth Service, Foras na Gaeilge and Armagh City and District Council. CAIRDE Teo would like to offer their thanks to the all the Camp teachers and assistants, to Rónán and Máire, to Hugglebugs, to Johnny Fee and friends, to the staff at the Marble Arch Caves, Coco’s, Lagan Boat Company and also to Tomaí Ó Conghaile and the staff at the BBC. The Irish language group also express their gratitude to the Navan Centre, especially Róisín and Damian, to ACDC signs for the fantastic Campa Mhacha banner, and to Jerome McCarthy and Justin from Jerome’s Coach Hire. They extend a special thanks also to Armagh senior GAA star Rory Grugan who visited the Camp to present awards.

Finally, CAIRDE would also like to say a huge thank you to all of the children who took part in the Camp and who contributed so much in terms of their participation, joy, enthusiasm and energy. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

Campa Mhacha 2014

Clár ama do Champa Mhacha 2014:

Campa 1 – Rang 1 go Rang 3

Dé Luain AM Turas Capaill chuig Stáblaí an Pháláis PM Spórt
(Monday AM Horse and Cart tour of Palace Stables PM Sport)

Dé Máirt AM Cluichí & Ceol PM Toraíocht Taisce & Scéalaíocht
(Tuesday AM Games & Music PM Treasure Hunt & Storytelling)

Dé Céadaoin Turas go Caisleán Nua
(Wednesday Trip to Newcastle)

Déardaoin AM Scoil na Laochra PM Ealaíon & Cluichí
(Thursday AM Warrior School PM Art & Games)

Dé hAoine AM Hugglebugs PM Picnic & Ceol ar an Chnoc
(Friday AM Hugglebugs PM Picnic & Music on Navan Fort)

 

Campa 2 – Rang 4 go Rang 7

Dé Luain AM Spórt PM Turas capaill chuig Stáblaí an Pháláis
(Monday AM Sport PM Horse and Cart tour of Palace Stables)

Dé Máirt Turas chuig Uaimheanna Áirse Marmair
(Tuesday Trip to Marble Arch Caves)

Dé Céadaoin AM Cluichí & Siúlóid dúlra PM Scoil na Laochra
(Wednesday AM Games & Nature trail PM Warrior School)

Déardaoin Turas go Béal Feirste AM Turas báid PM Turas ar BBC
(Thursday Trip to Belfast AM Boat trip PM tour of BBC)

Dé hAoine AM Ealaíon & Cluichí PM Picnic & Ceol ar an Chnoc
(Friday AM Art & Games PM Picnic & Music on Navan Fort)

10275451_661101363973406_5770640227926428182_o

Cáil Idirnáisiúnta ar Fhiontar Áitiúil

MC Changing Employment NetworkArmagh City based social enterprise, CAIRDE Teo, is probably best known locally for its work in promoting and developing the Irish language; but the organisation is also renowned internationally for its research and activist work – particularly in the arenas of economic rights, labour sociology and the solidarity economy.

In 2013, the local organisation was privileged to be asked to become an associate partner on an international training network that is preparing the next generation of policy-focused social scientists for the challenges of a rapidly changing global economy. Coordinated by the University of Strathclyde‘s Department of Human Resource Management, the ‘Changing Employment Training Network’ is funded by the European Commission‘s Seventh Research Framework Programme “Marie Curie Actions”.

The €4.6 million project is examining the changing nature of employment in Europe in the context of challenges, threats and opportunities for employees and employers. The project team comprises a team of eminent senior researchers and academics from nine European universities who are training fifteen early career researchers (12 Doctoral and 3 Post-Doctoral). The team is also exploring the impact on work relations and working lives, while examining the implications for gender, ethnicity and different age groups at work.

CAIRDE Teo representatives attended the Network launch at the University of Gothenburg last year before delivering a seminar on Third Sector Funding Proposals at the first Annual Colloquium and Network School in Paris in November. CAIRDE were also represented at the Network’s recent seminar in Leuven, Belgium and they have agreed to participate in the forthcoming second Annual Colloquium at the University of Wroclaw, Poland.

CRC logoPrior to travelling to Poland, CAIRDE will organise a research project that will be attended by over 30 participants from seven different European regions. The specific objective of this project, which is funded by the NI Community Relations Council and the Marie Curie Changing Employment Network, is to explore new developments emerging from the economic crisis, particularly with regard to inclusion/exclusion, the consequences of unemployment and precarious work and increasing inequalities in Northern Ireland. Methodologies will include an exploration of the changing nature of migrant work and employment; analysis of media discourse about migrants; case studies and biographical narrative interviews with migrant employees, trade unionists and community development workers in Belfast, Armagh and Magherafelt. As part of the project a residential research weekend will be organised by CAIRDE Teo from 27th – 29th June in Queens University Belfast and in the Ramada Plaza Hotel.

Professor Paul Stewart, Programme Coordinator at the University of Strathclyde and Director of CAIRDE Teo, said:
“My colleague Gearóid Ó Machail will coordinate a programme of events in Armagh, Belfast and Derry that will provide valuable insights into the lived experiences of people who have travelled from mainland Europe to live and work in the north of Ireland since 2004. In light of some recent media headlines and pronouncements by civic and political leaders, our research will measure the extent to which ‘new citizens’ in N.Ireland have been able to integrate into civic society and to participate fully in the democratic, political and social structures that have emerged in recent years”.

CAIRDE Teo would like to thank Professor John Barry who will host the weekend seminar at Queens University and also Trademark Belfast and Ex-Pac North who will facilitate a series of workshops at the event. The Armagh-based organisation would also like to acknowledge the generous financial assistance of the Community Relations Council and the Marie Curie Changing Employment Network.

Marie Curie Logo